Technika WWW

Karta pracy 2014/2015

Dokument:
http://www.plotkarka.eu/kp/formatowanieramek.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Technika tworzenia stron

Elementy obowiązkowe

Utwórz katalog szablon1 a w nim dokument index.html zawierający obowiązkowy kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Strona ...</title>
  <meta charset="utf-8">
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Style stron witryny

W elemencie head dodaj kod.

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Podstawowa struktura strony

W elemencie body dodaj kod:

<header>

</header>
<nav>

</nav>
<main>

</main>
<aside>

</aside>
<footer>

</footer>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Nazwa witryny

W elemencie header dodaj kod:

<h1>Strona ...</h1>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Menu witryny

W elemencie nav dodaj kod:

<h2>Menu</h2>
<a href="index.html">Strona główna</a>
<a href="strona1.html">Strona 1.</a>
<a href="strona2.html">Strona 2.</a>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Treść strony

W elemencie main dodaj kod:

<h2>Strona główna</h2>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Informacje dodatkowe

W elemencie aside dodaj kod:

<h2>Ulubione</h2>
<a href="https://www.w3.org/" target="_blank">
Strona W3C
</a>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Stopka witryny3

W elemencie footer dodaj kod:

<p>Stronę wykonał ...</p>

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik.

Pliki witryny4

Skopiuj dwa razy plik index.html po sprawdzeniu poprawności kodu. Nazwij otrzymane pliki strona1.html i strona2.html.

Zmień odpowiednio zawartość elementu main.

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce pliki witryny, sprawdź poprawność nawigacji.


Formatowanie witryny

Plik z regułami CSS

Utwórz pusty plik o nazwie style.css w swoim folderze szablon1 (kodowanie UTF-8).

Właściwości strony

W pliku style.css z folderu szablon1 dodaj kod:

body {
width: 987px; 
margin: 5px auto;
}

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce plik index.html. Zmień przykładowe reguły CSS.

Właściwości sekcji

W pliku style.css z folderu szblon1 dodaj kod:

header, footer {
border: 1px solid silver;
}
nav, main, aside {
float: left;
}
nav, aside {
width: 20%;
height: 200px;
background: gray;
color: white;
}
main {
width: 60%;
}
footer {
clear: both;
}

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce pliki witryny. Zmień przykładowe reguły CSS.

Właściwości hiperłączy

W pliku style.css dodaj kod.

a {
font: 13px Georgia;
text-decoration: none;
display: block;
}
a:link {
color: rgb(51,51,51);
}
a:visited {
color: rgb(104,104,104);
}
a:hover {
color: rgb(0,0,0);
text-decoration: underline;
}
a:active {
color: rgb(153,153,153);
}

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce pliki witryny. Zmień przykładowe reguły CSS.

Właściwości akapitów

W pliku style.css dodaj kod.

h1, h2, p, a {
margin: 10px;	
}
h1 {
font: 34px Georgia;
text-align: center;
}
h2 {
font: 21px Georgia;
}
p {
font: 13px Georgia;
text-align: right;
}

Zapisz zmiany i otwórz w przeglądarce pliki witryny. Zmień przykładowe reguły CSS.

Zadanie

W folderze szablon1div wykonaj szablon tej witryny na znacznikach div.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki i foldery na serwerze po sprawdzeniu poprawności.