Geolokalizacja

Plansza interaktywna wrzesień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/geolocation-API/
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Określenie położenie może odbywać się zwykorzystaniem:

Właściwości

Własności i metody obiektu geolocation

Wartości które może posiadać obiekt coords to:

Właściwości funkcji obsługi błędów
codeOpismessage
0nieznany błąd??
1brak uprawnieńPERMISSION_DENIED
2nie można znaleźć pozycjiPOSITION_UNAVAILABLE
3timeoutTIMEOUT

Metoda getCurrentPosition


[geolocation]
Geolocation API Specification, W3C Recommendation 24 October 2013, URL: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
translator