Elementy blokowe

Plansza interaktywna październik 2018

URL:
http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Sekcje

Elementy i atrybuty
Element Atrybuty Opis
<body></body> globals, onafterprint, onbeforeprint, onbeforeunload, onhashchange, onlanguagechange, onmessage, onoffline, ononline, onpagehide, onpageshow, onpopstate, onrejectionhandled, onstorage, onunhandledrejection, onunload zawartość dokumentu
<article></article> globals artykułHTML5
<section></section> globals sekcjaHTML5
<nav></nav> globals nawigacja HTML5
<aside></aside> globals treść dodatkowa HTML5
<h1></h1> globals nagłówek sekcji 1.
<h2></h2> globals nagłówek sekcji 2.
<h3></h3> globals nagłówek sekcji 3.
<h4></h4> globals nagłówek sekcji 4.
<h5></h5> globals nagłówek sekcji 5.
<h6></h6> globals nagłówek sekcji 6.
<header></header> globals nagłówek dokumentuHTML5
<footer></footer> globals stopka dokumentuHTML5
<address></address> globals dane adresowe
Element blokowy (ang. block element)
Elemnt języka HTML mogący zawierać tekst i elementy.

Nagłówki i akapit

Heading (nagłówki)
h1, h2, h3, h4, h5, h6
Sections (sekcje)
blockquote, body, details, fieldset, figure, td

Zaleca się stosowanie elementów h1-h6 do tworzenia struktury dokumentów.

Grupowanie zawartości

Elementy i atrybuty
Element Atrybuty Opis
<p></p> globals akapit
<hr> lub <hr/> globals separator, linia
<pre></pre> globals blok preformatowany
<blockquote></blockquote> globals, cite cytat blokowy
<ol></ol> globals, reversed, start, type lista numerowana
<ul></ul> globals lista wypunktowana
<li></li> globals, value element listy (tylko ol=>li)
<dl></dl> globals lista definicji
<dt></dt> globals hasło listy definicji
<dd></dd> globals wyjaśnienie hasła
<figure></figure> globals grupa elementówHTML5
<figcaption></figcaption> globals podpis, etykieta grupyHTML5
<div></div> globals zbiór elementów
<main></main> globals główna treść dokumentuHTML5

Uwagi:

Arkusze domyśle CSS, przeglądarek internetowych, przypisują elementom blokowym regułę display: block;.

Do zbioru elementów blokowych należą również innne elementy np. table, form.

W języku HTML5 wprowadzono nowe podziały znaczników.

Listy

Atrybuty elementów

Atrybuty
Atrybut Wartości Opis
citeURIźródło cytatu
reversed[reversed]odwrócenie kolejności listyHTML5
startIntegernumer początkowy
type1|A|a|I|ityp listy
valueIntegerWartość
onafterprintScript?HTML5
onbeforeprintScript?HTML5
onbeforeunloadScript?HTML5
onhashchangeScript?HTML5
onlanguagechangeScript?HTML5.1
onmessageScript?HTML5
onofflineScript?HTML5
ononlineScript?HTML5
onpagehideScript?HTML5
onpageshowScript?HTML5
onpopstateScript?HTML5
onrejectionhandledScript?HTML5.1
onstorageScript?HTML5
onunhandledrejectionScript?HTML5.1
onunloadScript?HTML5

Układ strony

Wartości

Wartości atrybutów
WartośćOpis
URIidentyfikator
reversedodwrotna kolejność listy HTML5
Integerliczba całkowita HTML5
1format 1, 2, 3, ...
Aformat A, B, C, ...
aformat a, b, c, ...
Iformat I, II, III, ...
iformat i, ii, iii, ...
Scriptskrypt
Podsumowanie
Przykłady http://www.w3.org/TR/html5/sections.html

Nowe elementy HTML 5