Linki

Plansza interaktywna styczeń 2019

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/linki.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wprowadzenie

Linki są konstrukcjami, tworzonymi przez elementy a, area i link, które stanowią połączenie między dwoma zasobami, z których jeden jest obecnym dokumentem. Istnieją dwa rodzaje linków w HTML:

Linki do zasobów zewnętrznych
Są to linki do zasobów, które mają zostać użyte do rozszerzenia bieżącego dokumentu, generalnie są automatycznie przetwarzane przez program użytkownika.
Hiperłącza
Są to linki do innych zasobów, które są zwykle wyświetlane użytkownikowi przez program, aby użytkownik mógł przejść do tych zasobów, na przykład, aby odwiedził je w przeglądarce lub pobrał.

Linki - hiperłącza

Hiperłącza

Atrybuty i wartości

href
Definiuje adres zasobu. Wartością jest URL zasobu.
Jeśli element strony posiada atrybut
id="nazwa_atrybutu_id"
możemy owołać się do niego
[adres_URl]#nazwa_atrybutu_id
dla plików w formacie PDF:
nazwa_pliku.pdf#page=x,
gdzie x oznacza numer strony.
target
Definiuje okno otwieranego dokumentu. Wartościami są: _blank (nowe), _parent (macierzyste), _self (aktualne), _top (główne) i nazwa ramki (identyfikator określony w atrybucie name elementu iframe).
download
Definiuje pobieranie zasobu. Brak wartości.

Hipertekst

Hipertekst

Linki

Standardowe typy linków (relacje)
Typ Opis
alternate Wyznacza zastępcze wersje dla dokumentu, w którym łącze występuje.
author Wyznacza link do autora bieżącego dokumentu .
bookmark Odsyła do zakładki.
external Wskazuje, że odwołanie nie jest częścią tej samej lokacji.
help Odsyła do dokumentu udzielającego pomocy
icon Ikona reprezentującej bieżący dokument.
license Odsyła do zapisu o prawach autorskich dla bieżącego dokumentu.
next Odsyła do następnego dokumentu w liniowej sekwencji dokumentów.
nofollow Wskazuje, że autor bieżącego dokumentu nie popiera dokumentu powołanego.
noopener Wymaga, aby każdy kontekst przeglądania został utworzony za pomocą hiperłącza, aby z niego zrezygnować.
noreferrer Wymaga, aby przeglądarka użytkownika wysłała HTTP Referer (sic) nagłówka.
prev Odsyła do poprzedniego dokumentu w uporządkowanej serii dokumentów.
search Daje link do zasobów, które mogą być używane do przeszukiwania dokumentu.
stylesheet Odsyła do zewnętrznego arkusza stylów.
tag Daje tag (określone przez dany adres), który odnosi się do bieżącego dokumentu.
Inne (wybrane)
Typ Opis
alternate icon Alternatywna ikona dokumentu.

Mikroformaty

[MFREL]
(Non-normative) Microformats Wiki: existing rel values
URL: http://microformats.org/wiki/existing-rel-values#HTML5_link_type_extensions
. Microformats.

Ikona strony - favicon

Uwaga

Ikona favicon.png jest widoczna przed tytułem dokumentu

icon

Ikona strony (favicon) - grafika wyświetlana w zakładce strony, przed tytułem (o rozmiarze 16 na 16 pikseli). Źródłem jest plik graficzny w formacie ICO, PNG, GIF lub SVG.

Ikony typu SVG można definiować następująco:
<link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
<link rel="alternate icon" href="favicon.png" type="image/png">

stylesheet

Styl strony - plik zawierający definicje CSS.

Styl witryny

Uwaga

Plik styl.css zawiera kod:
p {
background: gray;
}