Multimedia w HTML 5

jesień 2011

Version:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5-obiekty-internetowe/
Editor:
Radosław Kowaluk

Elementy

Obrazy, ikony, obiekty, ramki i mapy
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<video></video> autoplay, controls, height, loop, poster, preload, src, width film
<audio></audio> autoplay, controls, loop, preload, src dźwięk
<source> lub <source/> src, type, media  
<canvas></canvas> height, width animacja

Definiowanie obiektu

Definiowanie ramki

Atrybuty i wartości

Artrybuty specyficzne
Atrybut Wartości Opis
alt Text tekst alternatywny
coords CDATA  
data URI dane obiektu
height Length (pixels | %) wysokość
href URI  
ismap ismap  
name NMTOKEN nazwa
src URI  
target CDATA (_blank | _parent |_self | _top)  
type ContentType (MIME_type) typ obiektu
usemap URIREF  
shape rect | circle | poly | default  
value CDATA wartość parametru
width Length (pixels | %) szerokość
Wybrane typy MIME
Wartość Typ Opis
application/xhtml+xml xhtml strona XHTML
application/x-shockwave-flash swf plik FLA
image/gif gif obraz GIF
image/jpeg jpg obraz JPEG
image/png png obraz PNG
image/svg+xml svg grafika SVG
text/css css style CSS
text/html htm, html strona HTML
text/javascript js skrypt JS
text/plain txt tekst TXT
text/xml xml dane XML
Wartości atrybutów
Wartość Opis
CDATA  
ContentType  
NMTOKEN  
default  
Text tekst
value  
Length (pixels | %) liczba pikseli lub procent
ismap  
URI  
URIREF  

Wykaz źródeł

[5.; XHTMLMOD11SE]
5. XHTML Abstract Modules; XHTML Modularization 1.1 - SE, W3C Recommendation, S. McCarron, et al., 29 July 2010
See: http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/abstract_modules.html
[Flash]
Korzystanie z programu Adobe Flash CS4 Professional, Adobe Systems Incorporated, 2008,
See: http://help.adobe.com/pl_PL/Flash/10.0_UsingFlash/
[4.8; HTML5]
4.8 Embedded content;HTML5, W3C Working Draft,Ian Hickson, 24 June 2010
See: http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-20100624/embedded-content-1.html
[MIME]
"MIME Media Types", IANA, 24 June 2010
See: http://www.iana.org/assignments/media-types/