DOM4

Plansza interaktywna marzec 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/dom4.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Metoda getElementById
Funkcja Opis
node.getElementById(elementId) Element o określonym identyfikatorze

Uwaga, było: element = document.getElementById(elementId)

Interfejs Document

Właściwości obiektu document
Własność Opis
document = new Document() nowy dokument
document.implementation obiekt implementacji DOM
document.URL URL dokumentu
document.documentURI URI dokumentu
document.origin ?
document.compatMode trybie zgodności wstecznej lub standardów
document.characterSet Kodowanie znaków dokumentu
document.contentType Typ MIME

Metadane dokumentu

Interfejs Document
Właściwość
document.doctype
Typ dokumentu
document.documentElement

Metoda getElementsByTagName

Interfejs Document
Funkcja
collection = document.getElementsByTagName(localName)
Lista elementów o podanej nazwie znacznika localName
collection = document.getElementsByTagNameNS(namespace, localName)
lista elementów o danej nazwie znacznika w danej przestrzeni nazw
collection = document.getElementsByClassName(classes)
lista elementów o danej nazwie klasy classes
collection = element.getElementsByClassName(classes)
lista elementów o danej nazwie klasy classes

Metoda getElementsByClassName

Interfejs Document
Funkcja/Opis
element = document.createElement(localName)
Tworzy nowy element o podanej nazwie
element = document.createElementNS(namespace,qualifiedName)
Tworzy nowy element o podanej nazwie w danej przestrzeni nazw
documentFragment = document.createDocumentFragment()
Tworzy nowy fragment dokumentu

Dostęp do drzewa DOM

Interfejs Document
Funkcja/Opis
text = document.createTextNode(data)
Tworzy nowy wezel tekstowy
comment = document.createComment(data)
Tworzy nowy węzeł komentarza
processingInstruction=document.createProcessingInstruction(target,data)
Tworzy nowy węzeł instrukcji przetwarzania

Interfejs Document

Interfejs Document
Funkcja Opis
clone = document.importNode(node [, deep]) Tworzy kopię węzła z zewnętrznego dokumentu
node = document.adoptNode(node) Przyjmuje węzeł z zewnętrznego dokumentu
Event
Funkcja/Opis
event = document.createEvent(eventInterfaceName)
Tworzy obiekt obsługi zdarzenia o określonym typie
event = document.createRange()
Zwraca nowy objekt Range

implementation
Funkcja/Opis
hasSupport = document.implementation.hasFeature( feature, version )
doctype = document.implementation.createDocumentType(qualifiedName, publicId, systemId )
doc = document.implementation.createDocument( namespace, qualifiedName, doctype )
doc = document.implementation . createHTMLDocument( title )


[DOM4]
DOM4 W3C Last Call Working Draft 04 February 2014; URL: http://www.w3.org/TR/dom/