Wczytywanie stron

Plansza interaktywna marzec 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/browsers.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Browsing contexts

Navigating nested browsing contexts in the DOM
Właściwości Opis
window.top Zwraca referencję do najwyższego w hierarchii okna.
window.parent Zwraca referencję do rodzica bieżącego okna.
window.frameElement Zwraca element, w którym osadzone jest okno lub null, jeśli nie jest.

Obiekt Window

Browsing context names
Właściwości Opis
window.window Zwraca referencję do bieżącego okna.
window.frames Zwraca tablicę z ramkami potomnymi w bieżącym oknie.
window.self Zwraca referencję do bieżącego aktywnego okna lub ramki.
window.document Zwraca referencję do dokumentu zawartego w oknie.
document.defaultView Zwraca odnośnik do domyślnego dokumentu.

Właściwości obiektu Window

APIs for creating and navigating browsing contexts by name
Funkcje Opis
window = window.open([url[,target[,features[,replace]]]]) Otwiera nowe okno*.
window.name [ = value ] Pobiera/ustawia nazwę okna.
window.close() Zamyka bieżące okno.
window.closed sprawdza, czy dane okno jest zamknięte
window.stop() Zatrzymuje ładowanie okna.
* url - adres; target - nazwa; features - wygląd; replace - zastępowanie

Accessing other browsing contexts
Właściwości Opis
window.length Zwraca liczbę ilości ramek w oknie.
window[index] Ideks
Named access on the Window object
Właściwości Opis
window[name] nazwa

Metody i właściwości

Elementy interfejsu przeglądarki
Właściwości Opis
window.locationbar.visible Zwraca obiekt pasek adresu.
window.menubar.visible Zwraca obiekt paska menu.
window.personalbar.visible Zwraca obiekt paska personal.
window.scrollbars.visible Zwraca obiekt pasków przewijania.
window.statusbar.visible Zwraca obiekt paska stratusu.
window.toolbar.visible Zwraca obiekt paska narzędzi.
Właściwości Opis
document.domain [ = domain ] pobiera/ustawia domenę bieżącego dokumentu.

Elementy interfejsu przeglądarki

Session history and navigation

The History interface
Funkcja Opis
window.history.length Liczba elementów przechowywanych przez obiekt history.
window.history.state
window.history.go([delta]) Wczytuje dokument wskazywany przez argument delta
window.history.back() Wczytuje poprzedni dokument
window.history.forward() Wczytuje następny dokument
window.history.pushState(data,title[,url]) dodanie strony do historiinew
window.history.replaceState(data,title[,url]) modyfikacja wybranej strony z historiinew

Obiekt history

The Location interface
Funkcja Opis
document.location.href[=value] Pobiera/ustala URL, dla obiektu document.
window.location.href[=value] Pobiera/ustala URL, dla obiektu window.
window.location.assign(url) Wczytuje dokument o adresie url
window.location.replace(url) zastępuje bieżący dokument
window.location.reload() ponowne wczytanie bieżącej strony

Obiekt location

Browsing the Web

Event definitions
Własność Opis
event.state
event.oldURL
event.newURL
event.persisted
event.returnValue[=value]

Offline Web applications

Przykład W3C

Application cache API
Funkcja Opis
cache=window.applicationCache  
cache=self.applicationCache  
cache.status aktualny status aplikacji
cache.update() aktualizacja pamięci podręcznej
cache.abort()  
cache.swapCache() aktywuje nowe pliki w pamięci podręcznej
Browser state
Własność Opis
window.navigator.onLine Wykrywanie trybu pracy

Metody o biektu cache

Uwaga: Plik .htaccess musi zawierać kod: AddType text/cache-manifest .appcache definiujący typ MIME (np. clock.appcache)


[5; HTML5]
HTML5; 5 Loading Web pages; W3C Recommendation 28 October 2014
URL: http://www.w3.org/TR/html5/browsers.html