Konwersja typów

Plansza interaktywna październik 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/js/conversion.html
Autor:
Radosław Kowaluk

ECMAScript wykonuje automatyczną konwersję typów.

Konwersja na typ Primitive

Konwersja na typ Primitive
ArgumentRezultat
ObjectZwraca wartość domyślną dla obiektu.
Pozostałe TypyWynik jest równy argumentowi (bez konwersji).

Konwersja na typ Boolea

Konwersja na typ Boolea
ArgumentRezultat
Undefinedfalse
Nullfalse
Numberfalse jeśli argumentem jest +0, −0 lub NaN; true dla pozostałych.
Stringfalse jeśli argumentem jest pusty String; true dla pozostałych.
Symboltrue.
Objecttrue.

Konwersja

Konwersja na typ Number

Konwersja na typ Number
ArgumentRezultat
UndefinedNaN
Null+0
Boolean1 jeżeli argumentem jest true. +0 jeżeli argumentem jest false.
String[ECMA262]
Symbol[ECMA262]
Object[ECMA262]

Konwersja na typ Number

Mnożenie przez 1 lub operator + wymuszają konwersję na typ numeryczny.

Konwersja na typ String

Konwersja na typ String
ArgumenthRezultat
Undefined"undefined"
Null"null"
Booleantrue jeśli argumentem jest "true"; false jeśli argumentem jest "false".
Number[ECMA262]
Symbol [ECMA262]
Object[ECMA262]

Konwersja na typ String

Konwersja na typ Object

Konwersja na typ Object
UndefinedTypeError.
NullTypeError.
Booleannew Boolean object
Number new Number object
Stringnew String object
Symbol [ECMA262]
Objectargument

Konwersja na typ Object

Przykład nienormatywny

Konwersja wartości elementu input

Uwaga: Przecinek nie jest separatorem dziesiętnym i nie konwertuje się automatycznie.

Przykład nienormatywny

Konwersja wartości metody prompt