Interakcja użytkownika

Plansza interaktywna kwiecień 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/editing.htm
Autor:
Radosław Kowaluk

Atrybut hidden

Aktywacja

Aktywacja
FunkcjaOpis
element.click()kliknięcie elementu

Aktywacja i atrybut hidden

Fokus

Document-level focus APIs
FunkcjaOpis
document.activeElementElement, na którym jest fokus
document.hasFocus()true, jeżeli fokus jest zlokalizowany w dokumencie
window.focus()Nadaje (aktywuje) fokus okna
window.blur()Usuwa (dezaktywuje) focus okna
Element-level focus APIs
FunkcjaOpis
element.focus()Nadaje (aktywuje) fokus
element.blur()Usuwa (dezaktywuje) focus

Fokus

Przypisywanie skrótów klawiaturowych

Wprowadzenie

Atrybut accesskey

Model przetwarzania

Edycja

Tworzenie obszarów edycji: atrybut contenteditable
FunkcjaOpis
element.contentEditable [ = value ]edycja
element.isContentEditablestan

Tworzenie obszarów edycji

Making entire documents editable
FunkcjaOpis
document.designMode [ = value ]ustawia możliwość edycji

Najlepsze praktyki w stron redaktorów

API edycji

Kontrola pisowni i gramatyki
FunkcjaOpis
element.spellcheck [ = value ]pisownia

Kontrola pisowni i gramatyki


[7; HTML5]
7 User interaction; HTML5; W3C Recommendation 28 October 2014;
URL: http://www.w3.org/TR/html5/editing.html;