Metody elementu

Plansza interaktywna kwiecień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/element.m.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Metody elementu
MetodaOpis
e.addEventListener()rejestrowanie obserwatora zdarzeń
e.appendChild(dziecko)wstawia dziecko
e.blur()dezaktywuje element (usuwa focus)
e.focus()aktywuje element (ustawia focus)

Metody elementu

Metody elementu
MetodaOpis
e.getAttribute(nazwaAtrybutu)wartość atrybutu
e.getAttributeNS(pN,n)wartość atrybutu n i przestrzeń nazw pN
e.getAttributeNode(nA)atrybut nA elementu
es=e.getElementsByTagName(tN)elementy tN będące potomkami e

Metody elementu

Metody elementu
MetodaOpis
e.hasAttribute(nA)określa, czy element posiada atrybut nA
e.hasAttributeNS(pN,nA)określa, czy element posiada atrybut nA w pN
e.hasAttributes()określa, czy element posiada jakiekolwiek atrybuty
e.hasChildNodes()określa, czy element posiada dzieci

Właściwości elementu

Metody elementu
MetodaOpis
e.insertBefore(nE,e)wstawia nowy element przed elementem
e.item(i)element podanego indeksu
e.normalize()drzewo znajdujące się wewnątrz e
e.removeAttribute()Usuwa atrybut elementu

Właściwości elementu

Metody elementu
MetodaOpis
e.removeAttributeNode()Usuwa atrybut elementu
e.removeChild()Usuwa dziecko elementu
e.removeEventListener(t,l,u)usuwa obserwatora zdarzeń
e.replaceChild(nD,sD)Zastępuje dziecko elementu nowym dzieckiem

Metody i klasy

Metody elementu
MetodaOpis
e.setAttribute(n,w)dodaje nowy lub zmienia wartość w atrybutu
setAttributeNS(n,w)dodaje nowy lub zmienia wartość w atrybutu
e.setAttributeNode(a)dodaje do elementu atrybut a
e.setAttributeNodeNS(a)dodaje do elementu atrybut a

Rekurencja


[DOM2]
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification; W3C Recommendation 13 November, 2000; URL: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core;
[DOM3]
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification; W3C Recommendation 07 April 2004; URL: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core;