Obiekt Event

Plansza interaktywna kwiecień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/event.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.clientXpozioma pozycja kursora
e.clientYpionowa pozycja kursora

Zdarzenia obiektu Event

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.charCodeKod wciśniętego klawisza
e.altKeysprawdza, czy wciśnięto klawisz Alt

Uchwyty zdarzeń

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.ctrlKeysprawdza, czy wciśnięto klawisz Ctrl
e.shiftKeysprawdza, czy wciśnięto klawisz Shift
e.keyCodeKod wciśniętego lub puszczonego klawisza

Zdarzenia obiektu Event

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.screenXpozioma pozycja kursora względem ekranu
e.screenYpionowa pozycja kursora względem ekranu

Zdarzenia obiektu Event

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.pageXpozioma pozycja kursora względem strony
e.pageYpionowa pozycja kursora względem strony

Zdarzenia obiektu Event

Zdarzenia obiektu Event
ZdarzenieOpis
e.layerXpozioma pozycja kursora względem warstwy
e.layerYpionowa pozycja kursora względem warstwy

Uchwyty zdarzeń


[DOM2]
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification; W3C Recommendation 13 November, 2000; URL: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core;
[DOM3]
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification; W3C Recommendation 07 April 2004; URL: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core;