Definiowanie funkcji

Plansza interaktywna listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/function.html
Autor:
Radosław Kowaluk

FunctionDeclaration :
function Identifier ( FormalParameterListopt ) {FunctionBody}
FunctionExpression :
function Identifieropt (FormalParameterListopt) {FunctionBody}
FormalParameterList :
Identifier
FormalParameterList , Identifier
FunctionBody :
SourceElementopt

Definiowanie funkcji

Ograniczenia trybu ścisłego

Tryb ścisły funkcji, zasięg zmiennych

Uwaga (nienormatywna): W językach programowania sposób przekazywania argumentów funkcji natępuje przez wartość lub referencję. W języku ECMAScript argumenty funkcji są przekazywane tylko przez wartość.

Tworzenie obiektów funkcji

Konstruktor i instancja

Rekurencja, tablica arguments

[[Call]]

[[Construct]]

The [[ThrowTypeError]] Function Object

Przykład nienormatywny

Funkcje


[ECMA262; 13]
ECMAScript Language Specification 5.1 Edition; 13 Function Definition;ECMA June 2011;
http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-13