Wstęp do JavaScript

Plansza interaktywna wrzesień 2020

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/js/preludium.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Skrypty

Elementy skryptów
Element Atrybuty Opis
<script></script> async, type, charset, defer, src skrypt
<noscript> </noscript> zawartość alternatywna

Wstawianie skryptów

* Plik skrypt.js zawiera kod: document.write(" Lorem 1 ")

Atrybuty zdarzeń

Atrybuty zdarzeń
attribute="script"

Atrybuty zdarzeń

Identyfikacja elementu po atrybucie name

Metody obiektu Window

Metota alert() i prompt()
MetodaOpis
window.alert(x)Wyświetla okno z tekstem x
r = window.prompt(t,[v])Wyświetla okno dialogowe z atrybutami r,t,v

r - jest łańcuchem znaków, który zawiera tekst wprowadzony lub wartość null.

t - jest łańcuchem znaków określającym tekst, jaki ma zostać wyświetlony.

v - jest łańcuchem znaków zawierającym wartość domyślną.

Literał łańcuchowy

Metody obiektu Document

Metody document.write i document.writeln
Metoda Opis
document.write() Zapisuje w dokumencie ciąg tekstu
document.writeln() Zapisuje ciąg tekstu oraz znak nowej linii

>Metody i własności obiektu Document i Element

Metoda document.getElementById()
Metoda Opis
document.getElementById(id) Element o identyfikatorze id

Własności obiektu Element

Własność element.innerHTML
WłasnośćOpis
element.innerHTMLZawartość elementu

>Własności obiektu Element

Element canvas

Element canvas
Element Atrybuty Opis
<canvas></canvas> height, width animacja, grafika rastrowa

Element canvas

Element svg

Element SVG
Element Atrybuty Opis
<svg></svg> height, width, xmlns, viewBox animacja, grafika wektorowa

Element svg

Drony

np. DJI Tello

Roboty

np. Sphero