Typy ECMAscript

Plansza interaktywna kwiecień 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/js/types.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstep

Typ (def.)
opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik lub wartość funkcji. Typami języka ECMAScript są: Undefined, Null, Boolean, String, SymbolES6, Number i Object.

Typ Undefined

Typ Undefined ma dokładnie jedną wartość: undefined. Każda zmienna, której nie została przypisana wartość ma wartość undefined.

Typ Null

Typ Null ma dokładnie jedną wartość: null.

Typ Undefined, Null i operator typeof*

*) Operator typeof zwraca typ dla danego argumentu

Typ Boolean

Typ Boolean reprezentują dwie wartości logiczne: true i false.

Typ String

Typ String reprezentują skończone ciągi znaków umieszczone w " ", ' ' lub ` `ES6.

Typ Boolean i String

Typ SymbolES6

Typ Symbol to zestaw wszystkich wartości innych niż łańcuch znaków, która może być używana jako klucz właściwości obiektu. Każda możliwa wartość symbolu jest unikalna i niezmienna. Każda wartość symbolu ma niezmiennie posiadaną skojarzoną wartość o nazwie, która jest albo niezdefiniowana, albo jest wartością ciągu.

Typ Number

Typ Numer ma dokładnie 18437736874454810627 (czyli 264-253 +3) wartości, reprezentujących podwójnnyprecyzją 64-bitowy format IEEE wartości 754, określony w IEEE Standard for Binary Arithmetic, oprócz tego, że 9007199254740990 (czyli 253 -2) różne "Not-a-Number" wartości IEEE Standard są reprezentowane w ECMAScript jako pojedyncza wartość specjalna NaN.

Istnieją dwie inne specjalne wartości, zwane dodatnią wartością Infinity (lub po prostu Infinity) i ujemną Infinity. Dla zwięzłości, wartości te są oznaczane  symbolami +∞ i -∞ .

Typ Symbol i Number

Typ Object

własności atrybutów; Właściwości i metody obiektów wewnętrznych

Typ Object

Przykład nienormatywny

Typ wartości elementu input

Element textarea zwraca typ string

Przykład nienormatywny

Typ obiektów DOM