Tryb ścisły

Plansza interaktywna marzec 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/js/use_strict.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Ograniczenia trybu ścisłego

Deklaracja zmiennych

Niedozwolone używanie zmiennej bez jej zadeklarowania.

Tryb domyślny

Tryb ścisły (wyjątek ReferenceError)

Operator przypisania

Niedozwolone użycie nazw jako identyfikatorów.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Operator delete

Niedozwolone usuwanie.

Tryb domyślny

Tryb ścisły - Wyjątek TypeError

Instrukcja with

Niedozwolone użycie instrukcji with.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Funkcja eval

Niedozwolone użycie zmiennych zadeklarowanych w funcji eval.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Własność arguments.callee

Niedozwolone użycie arguments.callee.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Pomyłki jako błędy

Niedozwolone definiowanie właściwości więcej niż raz w literale obiektowym.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

System ósemkowy

Niedozwolone ósemkowe literały numeryczne.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Definiowanie funkcji

Niedozwolone używanie nazwy argumentu więcej niż raz w funkcji.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Identyfikator arguments

Niedozwolone używanie arguments jako identyfikatora.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Definiowanie funkcji

Niedozwolone definiowanie funkcji wewnątrz bloku.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Przyszłe zastrzeżone słowa kluczowe

Niedozwolone używanie zastrzeżonych słów kluczowych jako identyfikatorów.

Tryb domyślny

Tryb ścisły

Dotyczy: implements, interface, package, private, protected, public, static, yield.


[ECMA262;C]
ECMAScript Language Specification 5.1 Edition; Annex C; 15 The Global Object;ECMA June 2011;
http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-C