APIs aplikacji internetowych

Plansza interaktywna kwiecień 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/webappapis.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Skrypty

wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie skryptów

Model przetwarzania

Pętle zdarzeń

Schemat javascript: URL

Zdarzenia (wybrane)
Zdarzenie Opis
onclick kliknięcie na element
onscroll przewijanie
onload wczytywania okna
onunload opuszczania strony
onmousemove przesunie kursora myszy

Skrypty i zdarzenia

Metody narzędziowe Base64

Metody narzędziowe Base64
Funkcja Opis
result=window.btoa(data) Kodowanie Base64 argumentu data
result= window.atob(data) Dekodowanie Base64 argumentu data
Opening the input stream
Funkcja Opis
document=document.open([type[,replace]]) otwiera dokument do zapisu
window=document.open(url,name,features[,replace]) otwiera dokument do zapisu
Closing the input stream
Funkcja Opis
document.close() kończy zapis otwartego dokumentu
document.write(text) Zapisuje argument text do dokumentu
document.writeln(text) Zapisuje argument text do dokumentu

Zdarzenia

Timers

Timers
Funkcja Opis
handle=window.setTimeout(handler[,timeout[,arguments]]) Uruchamia funkcję po określonym czasie.
handle=window.setTimeout(code[,timeout]) Uruchamia kod po określonym czasie.
window.clearTimeout(handle) Usuwa opóźnienie ustanione przez setTimeout().
handle=window.setInterval(handler[,timeout[,arguments]]) Cykliczne wywoływanie określonej funkcji
handle=window.setInterval(code[,timeout]) Cykliczne wywoływanie określonego kodu
window.clearInterval(handle) Anuluje akcję, która została utworzona z setInterval().

Funkcje czasu

Okna dialogowe

Proste okna
Funkcja Opis
window.alert(message) Okno ostrzegawcze z tekstem message
result=window.confirm(message) Okno potwierdzenia z tekstem message
result=window.prompt(message[,default]) Okno wprowadzania tekstu message
Drukowanie
Funkcja Opis
window.print() Okno Drukowanie

Okna dialogowe

Stan i możliwości systemu: obiekt Navigator

Identyfikacja klienta
Właściwość Opis
window.navigator.appCodeName Nazwa przeglądarki*
window.navigator.appName Nazwa przeglądarki
window.navigator.appVersion Wersja przeglądarki
window.navigator.platform Platforma przeglądarki
window.navigator.product zwraca nazwę produktu przeglądarki*
window.navigator.taintEnabled() zwraca wartość logiczną informującą o tym, czy przeglądarka ingeruje w dane*
window.navigator.userAgent Informacje o przeglądarce

Właściwości obiektu Navigator

Language preferences
Funkcja Opis
window.navigator.language Wersja językowa przeglądarki
Custom scheme and content handlers
Funkcja Opis
window.navigator.registerProtocolHandler(scheme,url,title) zarejestrowanie mechanizmu obsługi protokołu
window.navigator.registerContentHandler(mimeType,url,title) zarejestrowanie mechanizmu obsługi zawartości typu MIME
state=window.navigator.isProtocolHandlerRegistered(scheme,url) *
state=window.navigator.unregisterProtocolHandler(scheme,url) *
state = window.navigator.unregisterContentHandler(mimeType,url) *

Funkcje obiektu Navigator

Manually releasing the storage mutex
Funkcja Opis
window.navigator.cookieEnabled Sprawdza, czy obsługa ciasteczek jest włączona
window.navigator.yieldForStorageUpdates()

Funkcje obiektu Navigator

Plugins
Funkcja Opis
window.navigator.plugins.refresh([refresh])
window.navigator.plugins.length ilość zainstalowanych wtyczek
plugin=window.navigator.plugins.item(index)
window.navigator.plugins[index]
plugin=window.navigator.plugins.item(name)
window.navigator.plugins[name]
window.navigator.mimeTypes.length ilość typów MIME
mimeType=window.navigator.mimeTypes.item(index)
window.navigator.mimeTypes[index]
mimeType=window.navigator.mimeTypes.item(name)
window.navigator.mimeTypes[name]
plugin.name
plugin.description
plugin.filename
plugin.length
mimeType=plugin.item(index)
plugin[index]
mimeType=plugin.item(name)
plugin[name]
mimeType.type
mimeType.description
mimeType.suffixes
mimeType.enabledPlugin
window.navigator.javaEnabled zwraca wartość logiczną informującą o tym, czy przeglądarka obsługuje Javę

[6; HTML5]
6 Web application APIs; W3C Recommendation 28 October 2014;
URL: http://www.w3.org/TR/html5/webappapis.html