Elementy HTML5

Tabela pomocnicza listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/elementy.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy HTML5
ElementOpisNowyURL
aHiperłącze http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
abbrSkrót http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
addressInformacje kontaktowe strony lub elementu article http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
areaHiperłącze lub nieaktywny obszar na mapie obrazu http://plotkarka.eu/Pi/html5/obrazy.html
articleSamodzielna sekcja lub układ wielokrotnego użytku*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
asideBoczna sekcja stycznie powiązana z treścią dokumentu*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
audioOdtwarzacz audio*http://plotkarka.eu/Pi/html5/ramki.html
bSłowa kluczowe http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
basePodstawowy adres URL i domyślne miejsce docelowe dla hiperłączy i formularzy http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
bdiKierunek tekstu izolowany*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
bdoKierunek tekstu http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
blockquoteSekcja cytat z innego źródła http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
bodyTreść dokumentu http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
brPodział wiersza, np. w akapicie lub adresie pocztowym http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
buttonPrzycisk http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
canvasSkrypt bitmapy*http://plotkarka.eu/Pi/html5/suplement.html
captionPodpis tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
citeTytuł pracy http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
codeKod programu http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
colKolumna tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
colgroupGrupa kolumn tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
datadata*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
datalistdane listy*http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
ddTermin definiowany http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
delZawartośćusuwana http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
dfnDefinicja http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
divZbiór elementów http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
dlLista definicji http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
dtDefinicja terminu http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
emEmfaza, wyróżnienie http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
embedObiekt*http://plotkarka.eu/Pi/html5/obiekty.html
fieldsetGrupa w formularzu http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
figcaptionPodpis grupy*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
figureGrupa*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
footerStopka*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
formFormularz http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
h1,h2,h3,h4,h5,h6Nagłówki http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
headNagłówek strony http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
headerNagłówek dokumentu*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
hrLinia http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
htmlElement główny http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
iKursywa http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
iframeRamka http://plotkarka.eu/Pi/html5/ramki.html
imgObraz http://plotkarka.eu/Pi/html5/obrazy.html
inputKontrolka formularza http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
insZawartość dodana http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
kbdTekstużytkownika http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
keygenGenerator kluczy*http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
labelPodpis kontrolek http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
legendPodpis dla fieldset http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
liPozycja listy http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
linkLink http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
mainGłówna treść dokumentu*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
mapMapa http://plotkarka.eu/Pi/html5/obrazy.html
markMarker*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
metaInformacje o stronie http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
meter-*http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
navnawigacja*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
noscriptZawartość zastępcza http://plotkarka.eu/Pi/html5/suplement.html
objectObiekt http://plotkarka.eu/Pi/html5/obiekty.html
olLista numerowana http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
optgroupGrupa opcji w liście http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
optionOpcja w polu listy http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
outputwartość*http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
pAkapit http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
paramParametr elementu object http://plotkarka.eu/Pi/html5/obiekty.html
preTekst preformatowany http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
progressPasek postępu*http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
qCytat liniowy http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
rbTekst bazowy Ruby*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
rpTekst alternatywny Ruby*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
rtTekst dodatkowy Ruby*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
rtcTekst, kontener Ruby*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
rubyNotacja Ruby*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
sPrzekreślenie http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
sampPrzykład http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
scriptSkrypt http://plotkarka.eu/Pi/html5/suplement.html
sectionSekcja*http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
selectKontrolka w polu Lista http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
smallPomniejszenie http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
sourceŹródło*http://plotkarka.eu/Pi/html5/ramki.html
spanGrupa elementów liniowych http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
strongWyróżnienie http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
styleStyl strony http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
subIndeks dolny http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
supIndeks górny http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
tableTabela http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
tbodyGrupa wierszy tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
tdKomórka tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
templateSzablon*http://plotkarka.eu/Pi/html5/suplement.html
textareaPole tekstowe http://plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
tfootGrupa wierszy stopki tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
thKomórka nagłówka tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
theadGrupawierszynagłówkatabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
timeData i czas*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
titleTytuł strony http://plotkarka.eu/Pi/html5/strona.html
trWiersz tabeli http://plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
trackNapisy*http://plotkarka.eu/Pi/html5/ramki.html
uPodkreślenie http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
ulLista wypunktowana http://plotkarka.eu/Pi/html5/blokowe.html
varWartość http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html
videoFilm*http://plotkarka.eu/Pi/html5/ramki.html
wbrMożliwość przełamania*http://plotkarka.eu/Pi/html5/liniowe.html