Rozkład materiału nauczania

Zajęcia specjalizacyjne Aplikacje internetowe 2013/2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/
Autor:
Radosław Kowaluk
Semestr IV - Programowanie MySQL
Podręcznik Lp. Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Uwagi

[Z]ałącznik

[H]iperłącze

[PM]prezentacja multimedialna

1.   Bazy danych MySQL tak     [H1]
2.   Bazy danych MySQL - ćwiczenia tak     [H1]
3.   Konfiguracja bazy tak     [H1]
4.   Typy danych tak     [H1]
5.   Typy danych - ćwiczenia tak     [H1]
6.   Łączenie z bazą danych tak     [H1]
7.   Tabele baz danych tak     [H1]
8.   Tabele baz danych tak     [H1]
9.   Tworzenie bazy i tabel tak     [H1]
10.   Rekordy tak     [H1]
11.   Rekordy tak     [H1]
12.   MySQL INSERT INTO tak     [H1]
13.   Powtórzenie wiadomości MySQL SELECT tak     [H1]
14.   Sprawdzian tak      
15.   Ocena i omówienie prac nie      
16.   Sortowanie danych tak     [H1]
17.   Sortowanie danych tak     [H1]
18.   MySQL ORDER BY tak      
19.   Aktualizacja danych tak      
20.   Aktualizacja danych tak      
21.   MySQL UPDATE tak     [H1]
22.   Usuwanie rekordów tak      
23. 23.   Usuwanie rekordów tak      
24. 24.   MySQL DELETE tak     [H1]
25. 25.   Powtórzenie wiadomości tak      
26. 26.   Sprawdzian tak      
27. 27.   Ocena i omówienie prac nie      
28. 28.     tak      
29 29     tak      
30. 30.     tak      
31. 31.     tak      
32 32     tak      
33. 33.     tak      
34. 34.     tak      
35. 35.     tak      
36. 36.     tak      
37. 37.     tak      
38. 38.     tak      
39. 39.     nie      
  40.     tak