INSTRUKCJA BHP
na stanowisku pracy z
komputerem i drukarką

Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką obowiązują następujące zakazy

 1. Zakaz pracy bezpośrednio przy monitorze ekranowym kobiecie w całym okresie ciąży ze względu na ryzyko poronienia.
 2. Zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy.
 3. Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem.
 4. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych.
 5. Zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanych energią elektryczną.
 6. Zakaz pracy na stanowisku osób nieupoważnionych.
 7. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych jak również noszenia biżuterii magnetycznej w czasie pracy.

Czynności przygotowawcze na stanowisku

Przed rozpoczęciem pracy należy:

 1. Wykonać prace porządkowe (wietrzenie pomieszczeń).
 2. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia.
 3. Dostosować biurko, krzesło i podnóżek do wymiarów swojego ciała.
 4. Sprawdzić ustawienie komputera, przygotować drukarkę i sprzęt pomocniczy.
 5. Przygotować komputer do pracy poprzez:
  • włączenie do sieci zasilającej w energię elektryczną,
  • naciśnięcie przycisku zasilania komputera i przycisku zasilania monitora,
  • wyświetlenie na ekranie dowolnej informacji z programem znajdującym się na twardym dysku lub dyskietce,
  • regulacja jasności i kontrastu pomiędzy znakami i tłem w zależności od potrzeb i aktualnych warunków otoczenia,
  • w razie potrzeby należy zastosować filtr lub ekran ochronny.
 6. Przygotować programy użytkowe do pracy zgodnie z instrukcjami ich użytkowania.
 7. Przygotować dokumenty zawierające dane, które będą wykorzystywane podczas pracy z komputerem.
 8. Uruchomić program zgodnie z instrukcją.

Zadania wykonywane na stanowisku

 1. Zadania główne zgodnie z oprogramowaniem polegają na:
  • odczytywaniu informacji z dokumentu i wprowadzanie danych do komputera,
  • prowadzeniu dialogu z komputerem, np. porównywanie danych i ich analiza,
  • zapisywaniu zbiorów roboczych na dyskach,
  • drukowaniu informacji na drukarce.
  Nie wolno używać dyskietek i programów z nieznanych źródeł ze względu na możliwość wprowadzenia do komputera "wirusa".
 2. Zadania pomocnicze polegają na:
  • wymianie dyskietek,
  • tworzeniu "kopii bezpieczeństwa" i zapasowych kopii plików,
  • wykrywaniu fizycznych uszkodzeń powierzchni nośnika twardego dysku,
  • zmianie kontrastu lub jasności obrazu na ekranie,
  • dostarczaniu papieru do drukarki, wymianie taśmy barwiącej,
  • ochronie komputera i drukarki przed dostępem osób nieupoważnionych.

Czynności zakończeniowe na stanowisku

Po skończonej pracy pracownicy powinni:

 1. Wyłączyć komputer, monitor, drukarkę i inne urządzenia oraz sprzęt stanowiskowy zasilany energią elektryczną.
 2. Schować dokumenty wykorzystywane podczas pracy.
 3. Schować dyskietki, instrukcję obsługi, zamknąć szafy i biurko.
 4. Odnieść "kopie bezpieczeństwa" i zamknąć w sejfie.
 5. Wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu.
  Nie wolno! - czyścić na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem, - używać do czyszczenia rozpuszczalników.
 6. Przykryć urządzenia pokrowcami.
 7. Wykonać inne czynności porządkowe.

Przerwy w pracy na stanowisku

Z analizy pracy na stanowisku wynika, że w przeciętnej zmianie roboczej czas wykonania zadań głównych wynosi 360 min. Przerwy na potrzeby naturalne ok. 30 min. Przerwy odpoczynkowe ok. 90 min. Przerwy odpoczynkowe organizują sobie sami pracownicy.