ECDL / ICDL

Międzynarodzowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych

European / International Computer Driving Licence