Organizacja dokumentu - ćwiczenia

Referencje, odwołania

Dodanie lub usunięcie zakładki

 1. Dodaj zakładki do dokumentu
 2. Usuń wybraną zakładkę

Utworzenie lub edycja indeksu/spisu

 1. Utworzenie indeks z wykorzystaniem zakładek.

Utworzenie lub usunięcie hiperłącza albo odsyłacza do określonego elementu dokumentu

 1. Utworzenie hiperłącza albo odsyłacze do określonego elementów dokumentu.
 2. Usuń dowolne hiperłącze albo odsyłacz.

Kody pól

Wstawienie pól specjalnych w dokumencie

 1. Wstaw pola specjalne do dokumentu

Zmiana własności pola lub aktualizacja wartości

 1. Zmień własności pól.
 2. Zaktualizuj wartości pol.

Zabezpieczenie pola przez zmianą

 1. Zabezpiecz pole przez zmianą.

Usunięcie pola specjalnego z dokumentu

 1. Usuń pole specjalne z dokumentu.

Stopki i przypisy końcowe

Dodanie lub usunięcie stopki lub przypisów końcowych

 1. Dodaj stopkę lub przypis końcowy.
 2. Usuń stopkę lub przypis końcowy

Modyfikacja istniejących zapisów w stopce i przypisach końcowych

 1. Zmodyfikuj istniejący zapis w stopce i przypisie końcowym

Modyfikacja własności formatowania i położenia na stronie stopki oraz przypisów końcowych

 1. Zmodyfikuj własności formatowania i położenia na stronie stopki oraz przypisów końcowych.

Zabezpieczanie dokumentu

Zabezpieczenie dokumentu hasłem

 1. Zabezpiecz dokument hasłem

Usunięcie zabezpieczenia dokumentu w formie hasła

 1. Usuń zabezpieczenia dokumentu w formie hasła.