Układ dokumentu - ćwiczenia

Dokument główny

Tworzenie dokumentu głównego

 1. Skopiuj z Internetu dwa dowolne artykuły.
 2. Utwórz dokumentu główny.

Konstrukcja dokumentu podrzędnego opartego na stylu formatowania dziedziczonym z dokumentu nadrzędnego

 1. Skonstruuj dokument podrzędny oparty na stylu formatowania dziedziczonym z dokumentu nadrzędnego

Dodanie lub usunięcie dokumentu podrzędnego z dokumentu głównego

 1. Dodaj dokumenty podrzędne z dokumentu głównego.
 2. Usuń dokument podrzędnego z dokumentu głównego.

Spis treści

Utworzenie spisu treści

 1. Skopiuj z Internetu do jednego dokumentu dwa dowolne artykuły.
 2. Dodaj style nagłówkowe do artykułów i wstaw numerowanie stron.
 3. Utwórz spis treści na początku dokumentu.

Aktualizacja i modyfikacja istniejącego spisu treści

 1. Dodaj stronę tytułową.
 2. Zaktualizuj istniejący spis treści.
 3. Zmodyfikuj istniejący spis treści.

Formatowanie spisu treści

 1. Zmień formatowanie spisu treści.

Sekcje

Utworzenie sekcji w dokumencie

 1. Utworz sekcje w dokumencie.

Usunięcie znaków początku/końca sekcji w dokumencie

 1. Usuń znaki początku/końca sekcji w dokumencie.

Kolumny

Stosowanie wielokolumnowego układu prezentacji

 1. Zastosuj dwukolumnowy układ prezentacji w całym dokumencie.

Modyfikacja wielokolumnowego układu prezentacji

 1. Zmodyfikuj wielokolumnowego układu prezentacji usuwając układ dwukolumnowy ze strony tytułowej.

Wstawienie znaku podziału kolumny

 1. Wstaw znak podziału kolumny w dokumencie

Usunięcie znaku podziału kolumny

 1. Usuń znak podziału kolumny w spisie treści.