Formatowanie - ćwiczenia

Komórki

Zastosowanie automatycznego formatowania tabeli/zaznaczonego bloku komórek.

 1. Skopiuj z sieci tabelę z danymi tekstowymi do Arkusza1
 2. Zastosuj automatyczne formatowanie tabeli.

Warunkowe formatowanie komórek.

 1. Skopiuj z sieci tabelę z danymi liczbowymi do Arkusza2
 2. Zastosuj warunkowe formatowanie komórek z liczbami.

Definiowanie własnego formatu prezentacji danych.

 1. Skopiuj z sieci tabelę z danymi mieszanymi do Arkusza3
 2. Zmień typ formatu danych używając formatów zaawansowanych.
 3. Zapisz plik pod nazwą Komórki.

Arkusze

Kopiowanie, przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami.

 1. Utwórz nowy skoroszyt o nazwie Arkusze
 2. Skopiuj Arkusz1 z pliku Komórki do pliku Arkusze.
 3. Przenieś  Arkusz2 z pliku Komórki do pliku Arkusze.

Podział okna. Usuwanie podziału.

 1. Zastosuj podział okna (pionowy, poziomy, pionowy i poziomy).
 2. Usuń podział pionowy i poziomy.

Ukrywanie oraz odkrywanie wierszy, kolumn, arkuszy.

 1. Ukryj wiersz i kolumnę arkusza.
 2. Ukryj grupę wierszy i kolumn arkusza.
 3. Odkryj wiersz i kolumnę arkusza.