Formuły i funkcje - ćwiczenia

Użycie funkcji i definiowanie formuł

Zastosowanie funkcji daty i czasu: TERAZ(), DZIŚ(), MIESIĄC(), DZIEŃ(), ROK().

 1. W Arkusz1 wstaw funkcje: TERAZ() i DZIŚ().
 2. W Arkusz1 wstaw funkcje: MIESIĄC(), DZIEŃ(), ROK() z argumentem daty swoich urodzin.

Zastosowanie funkcji matematycznych: ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ(), SUMA.JEŻELI().

 1. W Arkusz2 w kolumnie A wstaw funkcje: ZAOKR.W.DÓŁ() z argumentem liczby 1,5046 z wartościami istotności: 2 1  0,1 0,01 0,001 0,0001.
 2. W Arkusz2 w kolumnie B wstaw funkcje: ZAOKR.W.GÓRĘ() z argumentem liczby 1,5046 z wartościami znaczenia: 2 1  0,1 0,01 0,001 0,0001 .
 3. W Arkusz2 w zakresie C1:C10 wstaw funkcje LOS(); w komórce C11 wstaw funkcje: SUMA.JEŻELI() zakres: C1:C10 i kryterium <0,5.

Zastosowanie funkcji statystycznych: LICZ.JEŻELI(), LICZ.PUSTE(), POZYCJA().

 1. W Arkusz3 w zakresie A1:A10 wstaw funkcje LOS(); w komórce A11 wstaw funkcje: LICZ.JEŻELI() z zakresu A1:A10 i kryterium >0,5. Odśwież arkusz..
 2. W Arkusz3 w zakresie B1:B10 wpisz kilka wartości; w komórce B11 wstaw funkcje: LICZ.PUSTE() z zakresu B1:B10. Usuń kilka wartości z zakresu B1:B10.
 3. W Arkusz3 w zakresie C1:C10 wpisz ciąg liczb nieparzystych; w komórce C11 wstaw funkcje: POZYCJA() z argumentami liczba: 7, zakres: C1:C10 i Lp: 0. Zmień Lp na 1.

Zastosowanie funkcji tekstowych: LEWY(), PRAWY(), ZŁĄCZ.TEKSTY(), ZNAJDŹ(), USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY().

 1. Wstaw Arkusz4, w komórce A1 wpisz swoje imię kilka spacji i nazwisko.
 2. W Arkusz4 w komórce A2 wstaw funkcje: LEWY() z argumentami: Tekst:  A1 i  Liczba znaków równej ilości liter imienia.
 3. W Arkusz4 w komórce A3 wstaw funkcje: PRAWY() z argumentami: Tekst:  A1 i  Liczba znaków równej ilości liter nazwiska.
 4. W Arkusz4 w komórce A4 wstaw funkcje: ZŁĄCZ.TEKSTY() z argumentami: Tekst1:  A2 i  Tekst2: A3.
 5. W Arkusz4 w komórce A5 wstaw funkcje: ZNAJDŹ() z argumentami: Szukany tekst:  A3 i  W tekście: A1.
 6. W Arkusz4 w komórce A5 wstaw funkcje: USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() z argumentem Tekst:  A1.

Zastosowanie funkcji finansowych: FV(), PV(), PMT().

 1. Przeczytaj Pomoc dotyczącą funkcji finansowych: FV(), PV(), PMT().
 2. Wstaw Arkusz5 i skopiuj z Pomocy po jednym przykładzie zastosowań funkcji: FV(), PV(), PMT().

Zastosowanie funkcji wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ().

 1. Przeczytaj Pomoc dotyczącą funkcji wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ().
 2. Wstaw Arkusz6 i skopiuj z Pomocy przykłady zastosowań funkcji wyszukiwania.

Zastosowanie funkcji bazodanowych: BD.SUMA(), BD.MAX(), BD.MIN(), BD.ŚREDNIA(), BD.ILE.REKORDÓW().

 1. Przeczytaj Pomoc dotyczącą funkcji bazodanowych: BD.SUMA(), BD.MAX(), BD.MIN(), BD.ŚREDNIA(), BD.ILE.REKORDÓW().
 2. Wstaw Arkusz7 i skopiuj z Pomocy przykłady zastosowań funkcji bazodanowych.

Zagnieżdżanie funkcji.

 1. Wstaw Arkusz8 i wpisz kilka funkcji zagnieżdżonych, różnych typów.

Zastosowanie odwołań 3-W (3-D) dla funkcji SUMA().

 1. Wstaw Arkusz9 i w arkuszach od 1 do 8 w komórkach G20 wpisz dowolne liczby.
 2. W Arkusz9 funkcją SUMA() i stylem odwołań 3-W wyznacz sumę wpisanych liczb.

Zastosowanie adresowania mieszanego i bezwzględnego w formułach.

 1. W Arkusz9 utwórz tabliczkę mnożenia od 1 do 10 (zastosuj adres mieszany).
 2. W Arkusz9 utwórz tabliczkę mnożenia od 1 do 10 z "dodaniem" jednostki długości zawartej w komórce A1 (zastosuj adres bezwzględny).