Sprawdzanie i inspekcja - ćwiczenia

Sprawdzanie

Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności wprowadzanych danych: liczba całkowita, rzeczywista, data, czas.

 1. W Arkusz1 utwórz tabelę danych z polami: liczba całkowita, rzeczywista, data, czas
 2. Zdefiniuj kryteria sprawdzania poprawności wprowadzanych danych w kolumnach
 3. Wpisz poprawne i niepoprawne dane

Definiowanie komunikatu wejściowego oraz komunikatu o błędzie.

 1. Zdefiniuj komunikaty wejściowe oraz komunikaty o błędzie.
 2. Zmień i dodaj dane w tabeli - poprawne i niepoprawne

Inspekcja

Śledzenie poprzedników, zależności.

 1. W Arkusz2 utwórz dwie formuły
 2. Zastosuj śledzenie poprzedników do pierwszej.
 3. Zastosuj śledzenie zależności do drugiej.

Wyświetlenie treści formuł w miejsce wartości wynikowej.

 1. Zastosuj wyświetlenie treści formuł w miejsce wartości wynikowej.

Dodawanie, edycja, usuwanie, pokazywanie i ukrywanie komentarzy.

 1. Dodaj komentarzy do wybranej komórki.
 2. Skopiuj komórkę i usuń komentarzy.
 3. Zastosuj pokazywanie komentarzy.
 4. Zastosuj ukrywanie komentarzy.