Excel 2007 — strona główna
Office.com
Wyszukaj w pomocy
Obsługiwane przez Bing

Szkolenie

Udoskonalanie raportu tabeli przestawnej

Ćwiczenie 1. Zmienianie nazwy nagłówka pola

Opis sposobu    U dołu arkusza kalkulacyjnego kliknij kartę Tabela przestawna, aby wyświetlić raport tabeli przestawnej. Następnie kliknij pozycję Suma z Kwota zamówienia w komórce A3 (nagłówek pola znajdujący się w szarym polu nad nagłówkiem pola Sprzedawca), wpisz Wszystkie zamówienia i naciśnij klawisz ENTER.

Ćwiczenie 2. Zmienianie porządku sortowania

W tym ćwiczeniu zmienisz porządek sortowania w taki sposób, aby nazwiska były wyświetlane na liście według kwoty sprzedaży, a nie w kolejności alfabetycznej.

 1. Kliknij pole Sprzedawca.

Pole Sprzedawca

 1. Na pasku narzędzi Tabela przestawna kliknij przycisk Tabela przestawna, a następnie kliknij polecenie Sortuj i pokaż listę 10 pierwszych.

Uwaga     W celu wyświetlenia polecenia Sortuj i pokaż listę 10 pierwszych może być konieczne kliknięcie znaku pagonu u dołu menu.

 1. W obszarze Opcje Autosortowania kliknij opcję Malejąco.
 2. Na liście Używane pole kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję sortowania według nowej nazwy pola Suma z Kwota zamówienia nadanej w ćwiczeniu 1. Jeśli nazwa została zmieniona na przykład na Wszystkie zamówienia, kliknij te nazwę. Kliknij przycisk OK.

Teraz kwoty będą wyświetlane według nazwisk sprzedawców w porządku malejącym, począwszy od Małgorzaty Kowalskiej, która sprzedała najwięcej, a skończywszy na Tomaszu Mochnackim, który uzyskał najniższą wartość sprzedaży.

Ćwiczenie 3. Formatowanie danych liczbowych

W tym ćwiczeniu sformatujesz wartości kwot sprzedaży jako walutowe.

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane liczbowe w obszarze upuszczania danych. Możesz na przykład kliknąć komórkę B5.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia polaObraz przycisku na pasku narzędzi Tabela przestawna, a następnie kliknij przycisk Liczby.
 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij pozycję Walutowe na liście Kategoria.
 4. Na liście Miejsca dziesiętne kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję 0. Pozwoli to usunąć miejsca dziesiętne.
 5. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Ćwiczenie 4. Odświeżanie danych

W tym ćwiczeniu poprawisz liczbę w danych źródłowych, a następnie zaktualizujesz raport o tę zmianę.

 1. Kliknij kartę Ćwiczenia u dołu arkusza, aby przełączyć się do danych źródłowych.
 2. W komórce C2 popraw wartość „440,00 zł” na „5 000,00 zł” i naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij kartę Tabela przestawna u dołu arkusza, aby przełączyć się z powrotem do raportu raportu tabeli przestawnej.

Zauważ, że suma dla Tomasza Mochnackiego wynosi 68792 zł.

 1. Kliknij przycisk Odśwież daneObraz przycisku na pasku narzędzi Tabela przestawna.

Jeśli polecenie Odśwież dane nie jest dostępne, wystarczy kliknąć w obszarze tabeli przestawnej.

Suma dla Tomasza Mochnackiego zostanie zaktualizowana do wartości 73352 zł, a sprzedawca ten nie będzie już wyświetlany jako ostatni na posortowanej liście. Teraz Marek Kozłowski będzie mieć powody do zdenerwowania.

Ćwiczenie 5. Zmienianie sposobu podsumowywania danych

Przypuśćmy, że zamiast znajdować sumy kwot sprzedaży dla każdego sprzedawcy, wolisz policzyć liczbę zamówień przypadającą na każdą z tych osób.

 1. Kliknij dowolną komórkę w obszarze danych. Możesz na przykład kliknąć komórkę B5.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia polaObraz przycisku na pasku narzędzi Tabela przestawna.
 3. Na liście Podsumowanie według kliknij pozycję Licznik, a następnie kliknij przycisk OK.

W raporcie zostanie wyświetlona liczba operacji sprzedaży przeprowadzonych przez każdego ze sprzedawców, ale dane liczbowe będą miały format waluty wybrany w ćwiczeniu 3. Aby usunąć formatowanie walutowe, powtórz kroki z ćwiczenia 3, a następnie na liście Kategoria zaznacz pozycję Ogólne i kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Ćwiczenie 6. Usuwanie raportu tabeli przestawnej

A teraz pora na coś nowego: usunięcie raportu tabeli przestawnej. Wykonanie tej procedury spowoduje jedynie usunięcie raportu — nie będzie miało wpływu na dane źródłowe.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.
 2. Na pasku narzędzi Tabela przestawna kliknij przycisk Tabela przestawna, wskaż polecenie Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Cała tabela.

Uwaga     Może być konieczne kliknięcie znaku pagonu na dole menu w celu wyświetlenia polecenia Zaznacz.

 1. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij polecenie Wszystko.

Raport zostanie usunięty — arkusz tabeli przestawnej będzie pusty. Arkusz ćwiczeniowy nadal będzie zawierał dane źródłowe.

Porada    Aby usunąć raport wraz z arkuszem, na którym się znajduje, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknąć polecenie Usuń. Zostanie wówczas wyświetlone ostrzeżenie, że dane zostaną za chwilę trwale usunięte. Kliknij przycisk Usuń.

Aby kontynuować kurs

Kliknij łącze Powrót do kursu, aby w przeglądarce sieci Web przejść ponownie do strony kursu. Na stronie kursu kliknij łącze Dalej, aby kontynuować kurs.

Return to course