Wykresy - ćwiczenia

Tworzenie wykresów

Tworzenie wykresów mieszanych kolumnowych i liniowych.

 1. Utwórz tabelę z polami: Nazwisko, Waga, Wzrost i wypełnij ją danymi .
 2. Utwórz wykres mieszany - kolumnowy i liniowy.

Dodawanie drugiej osi pionowej do wykresów.

 1. Dodaj drugą oś pionową do wykresu.

Zmiana typu wykresu dla wskazanych serii danych.

 1. Zmień typu wykresu liniowego na punktowy.

Dodawanie i usuwanie serii danych na wykresie.

 1. Wyznacz w tabeli współczynnik BMI.
 2. Dodawanie serię danych  BMI na wykres.
 3. Utwórz wykres słupkowy z całej tabeli.
 4. Usuń serię BMI z wykresu słupkowego.
 5. Zapisz plik pod nazwą Wykresy.

Formatowanie wykresów

Zmiana położenia tytułu, legendy, etykiet danych na wykresie.

 1. Zmień położenie tytułu na lewy górny,
 2. Zmień położenie legendy na dolne,
 3. Wyświetl etykiety danych na wykresie.

Zmiana skali osi wykresu: wartość minimalna, maksymalna, jednostka główna.

 1. Zmień skalę osi wykresu (wzrost): wartość minimalna = 1 , maksymalna = 2,5,  jednostka główna = 5.
 2. Zmień skalę osi wykresu (waga) tak, aby wykres był czytelny.

Zmiana sposobu wyświetlania wartości na osiach bez zmiany postaci danych: setki, tysiące, miliony.

 1. Zmień sposób wyświetlania wartości na osiach tak, aby wykres był czytelny.

Formatowanie kolumn, wypełnianie obszarów tłem, użycie ilustracji jako wypełnienia elementów wykresu.

 1. Zmień tło kolumn wykresy.
 2. Użyj ilustracji jako wypełnienia słupków wykresu