Zwiększanie wydajności - ćwiczenia

Nazwy zakresów komórek

Przypisywanie nazwy do zakresu komórek, usuwanie nazwy z zakresu komórek.

  1. W Arkusz1 utwórz tabelę (5 wierszy) danych z polami: Cena, Ilość, VAT
  2. Przypisz nazwy do zakresów komórek z danymi

Użycie nazw zakresów komórek jako argumentów funkcji.

  1. Oblicz w Arkusz2 sumy cen i ilości
  2. Usuń nazwę zakresu komórek VAT.

Wklejanie specjalne

Użycie opcji wklejania specjalnego: dodaj, odejmij, przemnóż, podziel.

  1. W Arkusz3 utwórz tablicę liczb losowych (4 wiesze, 3 kolumny)
  2. Użyj opcji wklejania specjalnego: dodaj, odejmij, przemnóż, podziel.

Użycie opcji wklejania specjalnego: wartości, formaty, transpozycja.

  1. Użyj opcji wklejania specjalnego: wartości, formaty, transpozycja.

Szablony

Utworzenie arkusza w oparciu o istniejący szablon.

  1. Utworz arkusz w oparciu o istniejący szablon.

Modyfikowanie szablonu.

  1. Zmodyfikuj szablon.