Import, eksport i łączenie danych - ćwiczenia

Zarządzanie danymi

Importowanie do bazy danych plików tekstowych, arkusza kalkulacyjnego, csv, dBase, Paradox

  1. Utwórz dane w pliku tekstowym i arkuszu kalkulacyjnym
  2. Zaimportuj do bazy dane z plików tekstowych, arkusza kalkulacyjnego

Eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego, plików w formacie dBase, Paradox

  1. Wyeksportuj dane do arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego,

Łączenie zewnętrznych plików z danymi do bazy danych

  1. Połącz zewnętrzny plik z danymi do bazy danych