Projekt formularza - ćwiczenia

Kontrolki (elementy graficzne formularza)

Tworzenie związanych i niezwiązanych kontrolek.

  1. Utwórz formularze do wszystkich tabel bazy danych
  2. Zastosuj w wybranych kontrolki związane i niezwiązane.

Tworzenie, edycja pola kombi, pola listy, przycisku i grupy opcji oraz pola wyboru.

  1. Wykorzystaj w projekcie pole kombi, pole listy, przycisk i grupę opcji oraz pole wyboru.

Tworzenie kontrolek zawierających wyrażenie arytmetyczne lub logiczne.

  1. Wykorzystaj w projekcie kontrolekę zawierającą wyrażenie arytmetyczne lub logiczne.

Ustawianie kolejności przechodzenia klawiszem tab pomiędzy kontrolkami.

  1. Ustaw kolejność przechodzenia klawiszem tab pomiędzy kontrolkami.

Wstawianie pola, które jest widoczne w nagłówku lub stopce formularza na pierwszej lub na wszystkich stronach

  1. Wstaw pola, które będą widoczne w nagłówku lub stopce formularza na pierwszej i/lub na wszystkich stronach.

Podformularze

Utworzenie podformularza i osadzenie go w formularzu głównym.

  1. Utwórz formularz z podformularzem.

Modyfikacja podformularza w celu zmiany rekordów, które powinny być w nim wyświetlane

  1. Zmodyfikuj formularz w celu zmiany rekordów, które powinny być w nim wyświetlane.