Projekt kwerendy - ćwiczenia

Typy kwerend

Tworzenie i używanie kwerend do aktualizacji danych w tabeli

 1. Utwórz kwerendę do aktualizacji danych w tabeli.

Tworzenie i używanie kwerend do usuwania rekordów z tabeli

 1. Utwórz kwerendę kwerend do usuwania rekordów z tabeli

Tworzenie i używanie kwerend do zapisywania wybranych danych w nowej tabeli

 1. Utwórz kwerendę do zapisywania wybranych danych w nowej tabeli.

Dołączanie nowych rekordów do tabeli z wykorzystaniem kwerend

 1. Utwórz kwerendę dołączającą nowe rekordy do tabeli

Formuły w kwerendach

Grupowanie danych w kwerendach

 1. Grupowanie danych w kwerendach

Używanie w kwerendach funkcji agregujących takich jak: suma(SUM), policz (COUNT), średnia(AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX).

 1. Użyj w kwerendach funkcji agregujących takich jak: suma(SUM), policz (COUNT), średnia(AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX).

Tworzenie kwerend krzyżowych.

 1. Utwórz kwerendę krzyżową.

Używanie symboli wieloznacznych w warunkach wyboru rekordów w kwerendach.

 1. Użyj symboli wieloznacznych w warunkach wyboru rekordów w kwerendach.

Używanie wyrażeń arytmetycznych i logicznych w kwerendach.

 1. Użyj wyrażeń arytmetycznych i logicznych w kwerendach.

Udoskonalanie kwerend

Wyświetlanie duplikatów

 1. Utwórz kwerendę wyświetlającą duplikaty

Wyświetlanie niedopasowanych wartości

 1. Utwórz kwerendę wyświetlającą niedopasowane wartości.

Wyświetlanie najwyższych, najniższych wartości w zakresie kwerendy

 1. Utwórz kwerendę wyświetlającą najwyższą, najniższą wartość w zakresie.

Parametryzacja kwerend(wprowadzenie wartości parametrów przed uruchomieniem kwerendy)

 1. Utwórz kwerendę parametryczną (wprowadzenie wartości parametrów przed uruchomieniem kwerendy).

Udoskonalanie kwerend z wykorzystaniem wartości Null oraz operatora NOT.

 1. Utwórz kwerendę z wykorzystaniem wartości Null oraz operatora NOT.