Projekt raportu - ćwiczenia

Obliczenia

Utworzenie kontrolki w raporcie zawierającej wyrażenie arytmetyczne lub logiczne.

  1. Utwórz kilka raportów do tabel i/lub kwerend bazy danych.
  2. Zastosuj w wybranych raportach kontrolki zawierające wyrażenia arytmetyczne lub logiczne.

Utworzenie kontrolki z wyrażeniem, które dokonuje procentowych obliczeń wartości.

  1. Zastosuj w wybranych raportach kontrolki zawierające wyrażenie, które dokonuje procentowych obliczeń wartości.

Użycie w raporcie formuł, wyrażeń takich jak suma (SUM), policz (COUNT), średnia (AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX)

  1. Zastosuj w wybranych raportach kontrolki zawierające wyrażenia takie jak suma (SUM), policz (COUNT), średnia (AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX).

Tworzenie podsumowań z wykorzystaniem sumy bieżącej.

  1. Utwórz podsumowania z wykorzystaniem sumy bieżącej.

Prezentacja

Wstawianie pola, które wyświetlane jest w nagłówku lub stopce raportu na pierwszej lub na wszystkich stronach.

  1. Wstawianie pola, które wyświetlane będzie w nagłówku lub stopce raportu na pierwszej lub na wszystkich stronach.

Wymuszanie przejścia do nowej strony dla grup danych.

  1. Wymuś przejścia do nowej strony dla grup danych.