Projekt tabeli - ćwiczenia

Pola/kolumny

Modyfikacja i stosowanie w polu/kolumnie typów danych takich jak tekst, nota, hiperłącze, waluta, data/godzina

 1. Zaprojektuj bazę danych z 4 tabelami (z różnymi relacjami).
 2. Zastosuj typy danych takie jak: tekst, nota, hiperłącze, waluta, data/godzina

Rozumienie konsekwencji modyfikacji w polu/ kolumnie typów danych takich jak tekst, nota, hiperłącze, waluta, data/godzina

 1. Wpisz przykładowe rekordy
 2. Zmodyfikuj wybrane pola

Utworzenie, modyfikacja pola/kolumny z odnośnikiem

 1. Utworz odnośniki

Utworzenie, modyfikacja reguły poprawności dla pola/kolumny

 1. Utworz reguły poprawności dla wybranych pól

Stosowanie, modyfikacja maski wprowadzania w polu/kolumnie

 1. Zastosuj maski wprowadzania dla wybranych pól

Stosowanie, modyfikacja wartości domyślnych w polu/kolumnie

 1. Zastosuj wartości domyślne dla wybranych pól

Ustawianie wymagalności wprowadzenia danych do pola/kolumny

 1. Zastosuj wymagalność wprowadzenia dla wybranych pól

Relacje/łączenie tabel

Rozumienie podstaw tworzenia poprawnych relacji między tabelami

 1. Określ relacje między tabelemi

Tworzenie, modyfikacja relacji jeden-do-jeden, jeden-do-wiele pomiędzy tabelami

 1. Utworz relacje jeden-do-jeden, jeden-do-wiele pomiędzy tabelami

Rozumienie i modyfikacja relacji wiele-do-wiele pomiędzy tabelami

 1. Utworz relacje wiele-do-wiele pomiędzy tabelami

Tworzenie złączeń (sprzężeń)

 1. Utworz złączenia

Stosowanie więzów integralności referencyjnej

 1. Utworz więzy integralności referencyjnej

Stosowanie automatycznego usuwania powiązanych rekordów

 1. Zastosuj automatyczne usuwanie powiązanych rekordów

Stosowanie relacji i złączeń podczas projektowania kwerend

 1. Zastosuj relacje i złączenia do kwerend