Wykresy i diagramy - ćwiczenia

Wykorzystanie wykresów i diagramów

Stworzenie niestandardowego złożonego wykresu liniowokolumnowego na dwóch osiach.

  1. Utworz niestandardowy złożony, wykres liniowokolumnowy o dwóch osiach.

Zmodyfikowanie wykresu następujących typów: kolumnowego, liniowokolumnowego na dwóch osiach

  1. Zmodyfikuj wykres.

Zmiana typu formatu wykresu na nazwany typ użytkownika. Zmiana typu wykresu dla istniejącego zakresu danych.

  1. Zmień typ formatu wykresu na nazwany typ użytkownika.

Zmiana skali osi wartości (oś Y), definiowanie minimalnej oraz maksymalnej prezentowanej wartość i jednostki głównej na osi wartości.

  1. Zmień skalę osi wartości.

Zastosowanie wbudowanej funkcji do wyświetlenia jednostek wartości (oś Y) w setkach, tysiącach i milionach bez modyfikacji istniejącego zakresu danych.

  1. .

Diagramy przepływu

Narysowanie diagramu przepływu z wykorzystaniem wbudowanych opcji lub innych dostępnych narzędzi

  1. .

Zmiana i usuwanie elementów na diagramie przepływu

  1. .

Zmiana typu łącznika na diagramie przepływu

  1. .