Makra - ćwiczenia

Nagrywanie i przypisywanie

Nagranie prostego makropolecenia takiego, jak animacja obiektu graficznego, przeskalowanie obrazka, sformatowanie tekstu.

  1. .

Uruchomienie makropolecenia.

  1. .

Przypisanie makropolecenia do przycisku zdefiniowanego przez użytkownika na pasku narzędzi.

  1. .