Multimedia - ćwiczenia

Dźwięk i wideo

Wstawienie dźwięku z animacją odtwarzaną na wejście slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie.

  1. Wstaw dźwięki i/lub animacje odtwarzane na wejście slajdu, ustawione na automatyczne odtwarzanie.

Osadzenie filmu z animacją odtwarzaną na wejście slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie

  1. Osadź film z animacją odtwarzaną na wejście slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie.

Animacje

Wstawienie animowanego obiektu aktywowanego kliknięciem myszki lub automatycznie po określonym czasie.

  1. Wstaw animowane obiekty aktywowane kliknięciem myszki i automatycznie po określonym czasie.

Zmiana porządku animacji w ramach slajdu.

  1. Ustal porządek animacji w ramach slajdu.

Zastosowanie ustawień automatycznych tak, aby wypunktowania i obiekty rysunkowego prezentacji zmieniły kolor po wykonanej animacji.

  1. Zastosuj ustawienia automatyczne tak, aby wypunktowania i obiekty rysunkowego prezentacji zmieniły format po wykonanej animacji.

Dodanie animacji elementów wykresu, w podziale na kategorie i elementy serii.

  1. Dodaj animację elementów wykresu, w podziale na kategorie i elementy serii.