Grafika i obiekt rysunkowy - ćwiczenia

Edycja

 1. Zaprojektuj grafikę tła.

Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy.

 1. Przekonwertuj clipart na obiekt rysunkowy.

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych na slajdzie

 1. Rozgrupuj obiekt graficzny na slajdzie. Dokonaj edycji obiektów graficznych.

Zmiana kolejności obiektów graficznych na slajdzie. Przesuwanie obiektów na wierzch i na spód.

 1. Zmień kolejności obiektów graficznych. Zgrupuj grafikę.

Ustalanie pozycji obiektu graficznego na slajdzie z wykorzystaniem pionowych i poziomych współrzędnych.

 1. Ustal pozycję obiektu graficznego na wzorcu slajdu z wykorzystaniem pionowych i poziomych współrzędnych.

Rozmieszczanie wybranych grafik i obiektów rysunkowych poziomo i pionowo względem współrzędnych slajdu.

 1. Rozmieść wybrane grafiki i obiekty rysunkowe poziomo i pionowo względem współrzędnych slajdu.

Pomijanie grafiki tła na pojedynczych slajdach i grupach slajdów.

 1. Pomiń grafikę tła na wybranych slajdach i grupach slajdów.

Efekty w pokazach slajdów

 1. Zaprojektuj logo prezentacji.

Dodanie efektu częściowej przezroczystości do grafiki lub obiektu graficznego

 1. Umieść logo w nagłówku wzorca slajdu i dodaj efekt częściowej przezroczystości.

Dodanie efektu trójwymiarowości do obiektu graficznego

 1. Umieść logo w slajdzie tytułowym i dodaj efekt trójwymiarowości.

Dodanie, ukrycie cienia w określonym kolorze do grafiki lub obiektu graficznego.

 1. Dodaj cienie w określonym kolorze do wybranych grafik lub obiektów graficznych.

Zastosowanie złożonych kolorów, tekstur, wzorców i obrazów, jako efekt wypełnienia tła dla obiektu graficznego.

 1. Zastosuj do wybranych efekty wypełnienia tła dla obiektów graficznych.

Pobranie definicji formatu z obiektu graficznego i zastosowanie go do innego obiektu.

 1. Skopiuj formatu z wybranego obiektu graficznego i zastosuj go do innego obiektu.

Edycja obiektów graficznych

 1. Otwórz w programie graficznym wybrane zdjęcie.

Zmiana głębi kolorów obiektu graficznego na takie jak 4, 8 i 24 bity.

 1. Zmień głębię kolorów.

Przycięcie i proporcjonalne skalowanie obiektu graficznego.

 1. Przytnij i przeskaluj zdjęcie.

Obracanie, przerzucanie, odbicie lustrzane obiektu graficznego.

 1. Popraw układ zdjęcia.

Stosowanie dostępnych efektów i filtrów graficznych, np. rozmycie, ostre krawędzie, witraż, wypukłość itp. do grafiki.

 1. Zasowanie dostępne efekty i filtry graficzne.

Konwersja obiektu graficznego do skali szarości lub trybu czarnobiałego.

 1. Przygotuj wersję w skali szarości.

Konwersja obiektu graficznego do formatu GIF, JPEG lub BMP.

 1. Zapisz w formacie jpg.