Założenia projektowe - ćwiczenia

Audytorium i środowisko

Rozumienie wpływu liczebności audytorium, rozmiaru i oświetlenia pomieszczenia na planowanie prezentacji, m.in.: potrzeby wykorzystania mikrofonu, projektora, konieczności dostosowania kontrastu pomiędzy tłem, a treścią w celu zapewnienia czytelności pokazu

  1. Przeanalizuj swój projekt prezentacji pod kontem środowiska.

Rozumienie wpływu składu demograficznego audytorium. W jaki sposób znajomość tematyki wpływa na planowanie prezentacji, m.in.: potrzebę dywersyfikacji przekazu w zależności od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, środowiska kulturalnego odbiorców, pozwalającą dostosować poziom złożoności przekazywanych informacji

  1. Przeanalizuj swój projekt prezentacji pod kontem audytorium.

Przyswojenie

Rozumienie konieczności ograniczenia poziomu szczegółowości informacji w postaci tekstowej i graficznej. Znajomość zagadnień stosowania spójnych schematów projektów graficznych dla zachowania przejrzystości i czytelności przekazu

  1. Przeanalizuj swój projekt prezentacji pod kontem czytelności i spójności.

Rozumienie wpływu kolorystyki kroju pisma oraz liczby wykorzystywanych kolorów na różne reakcje wśród członków audytorium, takie jak różnorodne reakcje emocjonalne, potencjalne rozproszenie uwagi spowodowane zbyt dużą liczbą wykorzystanych kolorów. Świadomość problemu tzw. oślepienia kolorami

  1. Przeanalizuj swój projekt prezentacji pod kontem kolorystyki i typografii.

Wygłaszanie

Znajomość wpływu istotnych założeń planowania i projektowania prezentacji na sposób jej wygłoszenia, m.in. logiczny porządek slajdów, dostosowanie treści do dostępnego czasu, przewidywanie momentów utraty uwagi audytorium, zaplanowanie czasu przeznaczonego na omówienie poszczególnych slajdów w ramach prezentacji

  1. Przeanalizuj swój projekt prezentacji pod kontem wygłaszania.