Slajdy - ćwiczenia

Ustawienia

Stworzenie i zapisanie nowego szablonu prezentacji zawierającego autorskie efekty wypełnienia tła, logo, odstępy pomiędzy punktami prezentacji

  1. Utwórz nowy, autorski szablon prezentacji.

Łączenie slajdów, łączenie tworzonej prezentacji z istniejącą prezentacją

  1. Połącz slajdy, połącz tworzoną prezentację z istniejącą prezentacją.

Dodanie sformatowanego układu tekstu do prezentacji

  1. Dodaj sformatowane teksty do prezentacji

Zastosowanie złożonych kolorów, wzorców i obrazów jako wypełnienie tła na pojedynczym slajdzie i grupie slajdów

  1. Zastosuj złożone kolory, wzorce i obrazy jako wypełnienie tła na pojedynczym slajdzie i grupie slajdów.

Eksport

Zapisanie slajdu na dysku lokalnym w formacie GIF, JPEG lub BMP

  1. Zapisz (wyeksportuj) wybrany slajd na dysk w formacie  GIF, JPEG i BMP.
  2. Porównaj zapisane pliki pod kontem jakości obrazu i wielkości plików.