Zarządzanie prezentacją - ćwiczenia

Kontrola pokazu slajdów

Dodanie do slajdu akcji, która pozwoli przejść do slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL.

  1. Dodaj do slajdu akcje, które pozwolą przejść do slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL.

Zmiana właściwości akcji tak, aby pozwalała przejść do innego slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL.

  1. Ustaw właściwości akcji.

Dodanie i usuwanie ustawień chronometrażu (czasu) dla przejść pomiędzy slajdami.

  1. Dodaj ustawienia chronometrażu (czasu) dla przejść pomiędzy slajdami.

Zastosowanie i usunięcie ustawień pozwalających na odtwarzanie pokazu slajdów w pętli w nieskończoność.

  1. Zastosuj ustawienia pozwalające na odtwarzanie pokazu slajdów w pętli, w nieskończoność.

Zastosowanie ustawień pozwalających na ręczne wywoływanie przejść pomiędzy slajdami, wykorzystanie chronometrażu do przejść między slajdami, prezentacje pokazu slajdów z wykorzystaniem animacji i bez animacji.

  1. Zastosuj ustawienia pozwalające na ręczne wywoływanie przejść pomiędzy slajdami, wykorzystanie chronometrażu do przejść między slajdami, prezentacje pokazu slajdów z wykorzystaniem animacji i bez animacji.

Pokazy slajdów

Stworzenie pokazu slajdów.

  1. Przetestuj pokaz pokaz slajdów.

Edycja pokazu slajdów.

  1. Wykonaj poprawki.

Uruchomienie prezentacji.

  1. Uruchom pokaz.