Praca z aplikacją - ćwiczenia

 1. Utwórz folder na dokumenty.
 2. Przekopiuj do swojego folderu plik test.

Praca z dokumentami

Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów

 1. Uruchom edytor tekstu, zakończ pracę z nim.
 2. Uruchom edytor tekstu, otwórz dokument test, zamknij go, zakończ pracę z edytorem.
 3. Otwórz dokument test z poziomu systemu operacyjnego.

Tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon lub inny z dostępnych: memo, fax, lista spraw

 1. Utwórz w oparciu o domyślny szablon dokument zawierający twoje dane.
 2. Utwórz dokumenty w oparciu o szablony: memo, fax, lista spraw lub inne dowolne (dostępne).

Zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą w określonym miejscu na dysku

 1. Zapisz dokumenty z szablonem w swoim folderze pod nazwą memo, fax, lista spraw.
 2. Wypełnij dowolny szablon i zapisz go, w swoim folderze, pod nazwą wypełniony.

Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora

 1. Zapisz wypełniony szablon, we wcześniejszej wersji edytora, w swoim folderze, pod nazwą plik we wcześniejszej wersji edytora.
 2. Zapisz wypełniony szablon, jako plik RTF, w swoim folderze, pod nazwą plik RTF.
 3. Zapisz wypełniony szablon, jako plik szablon, w swoim folderze, pod nazwą plik szablonu.
 4. Zapisz wypełniony szablon, jako plik tekstowy, w swoim folderze, pod nazwą plik tekstowy.
 5. Zapisz wypełniony szablon, jako plik zależnego od edytora, w swoim folderze, pod nazwą plik zależnego od edytora.

Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami

 1. Otwórz kilka utworzonych dokumentów.
 2. Przełącz się między dokumentami.

Zwiększanie wydajności pracy

Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów.

 1. Ustaw nazwę użytkownika i folder domyślny jako twój folder.
 2. Ustaw opcje zapisywania dokumentów.

Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc

 1. Uruchom pomoc edytora i znajdź tematy związane z nowościami pakietu biurowego, edytora tekstu..
 2. Zapoznaj się tematami pomocy w witrynie internetowej.

Powiększanie wyświetlania dokumentu

 1. Otwórz dowolny dokument, zmień jego powiększenie - powiększ, pomniejsz.
 2. Przywróć ustawienia domyślne wyświetlania.

Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki

 1. Ukryj wstążkę.
 2. Przywróć wyświetlanie wstążki.