Przygotowanie wydruków - ćwiczenia

Ustawienia

Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru

 1. Skopiuj z dowolnego portalu artykuł zawierający kilka rozdziałów, części.
 2. Zmień orientację dokumentu na poziomą.
 3. Zmień rozmiaru papieru na A5

Zmiana marginesów całego dokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych

 1. Zmień marginesy całego dokumentu na wąskie

Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji Podział tekstu na strony (page break) zamiast używania klawisza Enter

 1. Utwórz stronę tytułową
 2. Wstaw podział strony po stronie tytułowej

Wstawianie, usuwanie funkcji Podział tekstu na strony do dokumentu

 1. Wstaw podział strony na końcu każdego rozdziału, części

Dodawanie, edytowanie tekstu z użyciem stopek i nagłówków

 1. Wstaw w nagłówku dokumentu jego tytuł

Dodawanie pól tekstowych w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku

 1. Wstaw w stopce dokumentu bieżącą datę i nazwę pliku

Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron

 1. Wstaw w nagłówku dokumentu automatyczne numerowanie stron

Sprawdzenie dokumentu i drukowanie

Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów

 1. Sprawdź błędy w dokumencie

Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni

 1. Dodaj słowa do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni

Podgląd wydruku dokumentu

 1. Uruchom podgląd wydruku dokumentu

Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały dokument, niektóre strony, liczba kopii

 1. Przejrzyj opcje wydruku
 2. Anuluj drukowanie