Tworzenie dokumentu - ćwiczenia

Wprowadzanie tekstu

Zamiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu

 1. Zmień tryb wyświetlania widoku dokumentu.
 2. Przywróć tryb domyślny.

Wprowadzanie tekstu do dokumentu

Wpisz do dokumentu pangramy:

 1. Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
 2. ICH DALEKOPIS FALSZUJE GDY PROBY XQV NIE WYTRZYMUJE.

Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np. ©, ®, ™.

Wpisz do dokumentu znaki i symbole:

 1. ©, ®, ™ i inne np. matematyczne.
 2. Czcionki narodowe języka obcego, którego się uczysz.

Zaznaczanie, edycja

Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacji, oznaczeń akapitów, znaków ręcznego podziału wyrazów, tabulatorów

 1. Włącz podgląd znaków niedrukowanych.
 2. Wpisz do edytora znaki: spacji, oznaczeń akapitów, znaków ręcznego podziału wyrazów, tabulatora.

Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu

 1. Wpisz do edytora cztery wiersze tekstu.
 2. Przećwicz w dokumencie metody zaznaczania obiektów edytorskich:
  pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu.

Edycja tekstu przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu

 1. Przećwicz usuwania znaków i słów.
 2. Przećwicz operację zastępowania na wybranym tekście.

Używanie prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy

 1. Przećwicz operację wyszukiwania dowolnego słowa lub frazy.

Używanie prostego zastępowania określonego słowa, frazy

 1. Przećwicz operację zastępowania dowolnego słowa lub frazy.

Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami

 1. Przećwicz operację przenoszenia dowolnego fragmentu tekstu.
 2. Przećwicz operację kopiowania dowolnego fragmentu tekstu.
 3. Przećwicz operację kopiowania dowolnego fragmentu tekstu do nowego dokumentu.

Usuwanie tekstu

 1. Usuń kilka znaków, słów, linii, akapitów, cały tekst.

Użycie funkcji Cofnij i Ponów

 1. Cofnij ostatnią operację, kilka operacji.
 2. Ponów ostatnią operację, kilka operacji.