Tworzenie dokumentu - zadania

Wprowadzanie tekstu; Edycja; Zaznaczanie

W edytorze tekstu przepisz tekst:

Kielce,·dn.·20.09.2010ºr.¶

Magdalena·Kowalska↵
ul.·Dolnoślązaków·12/4↵
25-124·Kielce↵
tel.·praca:·34-455-22·–·700-1500

Dyrektor↵
Oficyny·Wydawniczej·„ALFAPLUSBETA”↵
ul.·Złota 6↵
25-654·Kielce¶

  →  Z·niezwykłym·zainteresowaniem·przeczytałam·ogłoszenie·dotyczące·możliwości·podjęcia·
pracy·w·Państwa·firmie·w·charakterze·asystentki·dyrektora.·Mam·duże·doświadczenie·zawodowe·
oraz·niezbędne·wykształcenie.·Ponadto·ostatnio·pracuję·na·stanowisku·kierowniczym.·Zainteresowanie·
moje·wynika·z·pragnienia·pracy·w·prężnym·przedsiębiorstwie,·gdzie·będę·mogła·połączyć·nabyte·
doświadczenie·z·pracą·z·ludźmi.¶

  →  Proszę·o·pozytywne·rozpatrzenie·mojej·prośby.¶

Z·poważaniem¶

Załączniki:¶

—·Życiorys¶

—·Zaświadczenie·o·ukończeniu·kursu·komputerowego¶

—·Dyplom·ukończenia·Szkoły·w·Kielcach¶

····Podział strony····

Zapisz dokument w swoim folderze pod nazwą Podanie jako dokument

 1. Naciśnij Przycisk pakietu Office, z menu wybierz Zapisz jako i operację Dokument  programu Word.
 2. W oknie Zapisz jako wybierz swój folder.
 3. W polu Nazwa pliku wpisz Podanie.
 4. Upewnij się, czy na liście Zapisz jako typ jest wybrana opcja Dokument programu Word.
 5. Potwierdź przyciskiem Zapisz (lub klawiszem Enter)

Utwórz na drugiej stronie oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. Wykorzystaj plik zgoda i metody kopiowania tekstu.

Zapisz zmiany w dokumencie Podanie.

 1. Naciśnij Przycisk pakietu Office, z menu wybierz operację Zapisz

Zamień nazwisko Kowalska na Nowak w dokumencie Podanie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zamień.
 2. Kliknij kartę Zamień.
 3. W polu Znajdź wpisz Kowalska.
 4. W polu Zamień na wpisz tekst Nowak.
 5. Aby zamienić wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Przećwicz w dokumencie Podanie metody zaznaczania obiektów edytorskich.

Zaznaczanie obiektów edytorskich w edytorze MS Word
Obiekt Za pomocą myszy Przy użyciu klawiatury
Fragment tekstu Przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem. Naciśnij i przytrzymując klawisz [Shift] jednocześnie naciskając klawisze służące do przesuwania punktu wstawiania [→][←][↑][↓]
Wyraz Dwukrotnie kliknij wyraz. Naciśnij [Ctrl][Shift] [→] lub [←]
Wiersz tekstu Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij. Naciśnij [Shift] lub [↑]
Kilka wierszy tekstu Przesuń wskaźnik na lewo od akapitów w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij i przeciągnij w górę lub w dół. Naciśnij [Shift] [↓]… lub Naciśnij [Shift] [↑]…
Zdanie Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl], a następnie kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Naciśnij [Shift] [Home] lub [End]
Akapit Przesuń wskaźnik na lewo od akapitu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij dwukrotnie. Innym sposobem jest trzykrotne kliknięcie gdziekolwiek w akapicie. Naciśnij [Ctri][Shift] [↓] lub [↑]
Kilka akapitów Przesuń wskaźnik na lewo od akapitów w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie dwukrotnie kliknij i przeciągnij w górę lub w dół. Naciśnij [Ctrl][Shift] [↓]... lub Naciśnij [Ctrl] [Shift] [↑]...
Cały dokument Przesuń wskaźnik na lewo od tekstu dokumentu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij trzykrotnie. Użyj operacji, z menu Edycja, Zaznacz wszystko Naciśnij [Ctrl][A]
Pionowy blok tekstu Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt], a następnie przeciągnij nad tekstem. Naciśnij [Ctrl] [Shift] [F8] a następnie [→][←][↑][↓]. Naciśnij [Esc] aby zakończyć zaznaczanie

Uwagi:

Zakończ pracę z edytorem wybierając przycisk Zamknij program Word lub naciśnij przycisk Zamknij na pasku okna  aplikacji – nie zapisuj zmian w dokumencie.