Formatowanie - ćwiczenia

Tekst

Zmiana formatu tekstu: kroju i wielkości czcionki

 1. Zmień krój czcionki
 2. Zmień wielkość czcionki

Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona

 1. Zmień format czcionki na pogrubioną
 2. Zmień format czcionki na pochyloną
 3. Zmień format czcionki na podkreśloną

Wstawianie indeksów górnych i dolnych

 1. Zmień format czcionki na indeks górny
 2. Zmień format czcionki na indeks dolny

Zmiana koloru czcionki

 1. Zmień kolor czcionki

Zastosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki)

 1. Zmień format czcionki na kapitaliki
 2. Zmień format czcionki na wersaliki

Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów

 1. Zastosuj automatyczne dzielenie wyrazów

Akapity

Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów

 1. Dopisz akapit
 2. Zwielokrotnij kilka razy wpisany akapit

Wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii

 1. Wstaw kilka znaków przejścia do nowej linii
 2. Usuń znaki przejścia do nowej linii

Stosowanie dobrych praktyk w wyrównywaniu tekstu: użycie wyrównywania, wcięć, tabulatorów zamiast spacji

Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wyśrodkowanie

 1. Wyrównaj tekst do lewej
 2. Wyrównaj tekst do lewej i prawej
 3. Wyrównaj tekst do prawej
 4. Wyrównaj tekst do środka

Wcięcia akapitu: od lewej, od prawej, wcięcie pierwszego wiersza

 1. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu
 2. Wcięcie akapitu od lewej
 3. Wcięcia akapitu od prawej

Wstawianie, usuwanie i użycie tabulatorów (tabulator lewy, prawy, środkowy, dziesiętny)

 1. Wstaw tabulator lewy, prawy, środkowy, dziesiętny
 2. Wyrównanie tekst do wstawionych tabulatorów
 3. Dodaj i usuń tabulator

Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odstępami: stosowanie odstępów zamiast klawisza Enter.

Ustawianie odstępu nad i pod akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów.

 1. Ustaw odstęp nad i pod akapitem.
 2. Zmień interlinie akapitu na 1,5
 3. Zmień interlinie akapitu na 2

Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy(z jednym poziomem zagłębienia). Zmiana pomiędzy różnymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w prostej liście.

 1. Utwórz listę wypunktowaną z trzech akapitów
 2. Zastosuj format listy numerowanej do grupy akapitów
 3. Zmień standardowe znaki wypunktowania i numerowania w listach.

Zastosowanie obramowania wokół akapitu, cieniowania/koloru tła akapitu.

 1. Zastosuj obramowania wokół akapitu
 2. Zastosuj cieniowanie/kolor tła akapitu

Style

Zastosowanie istniejącego stylu czcionki do wybranego tekstu.

 1. Zastosuj istniejące stylu czcionki do wybranego tekstu

Zastosowanie istniejącego stylu akapitu do jednego lub większej liczby akapitów.

 1. Zastosuj istniejący styl akapitu do wybranego akapitu
 2. Zastosuj istniejący styl akapitu do grupy akapitów

Zastosowanie narzędzia Kopiuj format.

 1. Przekopiuj format do wybranego akapitu za pomocą narzędzia Kopiuj format
 2. Przekopiuj format do grupy/kilku akapitów za pomocą narzędzia Kopiuj format