Formatowanie - zadania

Skopiuj i otwórz dokument podanie

Tekst, akapity, style

Zmień w całym dokumencie czcionkę na Times New Roman o rozmiarze 12pt oraz interlinię na 1,5.

Sformatuj kolejne akapity (grupy akapitów)według wzorca:

Kielce, dn. 20.09.2010 r.

Magdalena Kowalska
ul. Dolnoślązaków 12/4
25-124 Kielce
tel. praca: 34-455-22 – 700-1500

 

Dyrektor
Oficyny Wydawniczej „ALFAPLUSBETA”
ul. Złota 6
25-654 Kielce

 

Z niezwykłym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie dotyczące możliwości podjęcia pracy w Państwa firmie w charakterze asystentki dyrektora. Mam duże doświadczenie zawodowe oraz niezbędne wykształcenie. Ponadto ostatnio pracuję na stanowisku kierowniczym. Zainteresowanie moje wynika z pragnienia pracy w prężnym przedsiębiorstwie, gdzie będę mogła połączyć nabyte doświadczenie z pracą z ludźmi.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

Z poważaniem

 

Załączniki:


Magdalena Kowalska

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą „ALFAPLUSBETA” lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) – w celach związanych z rekrutacją.

 

Kielce, dn. 20.09.02 r.

 

czytelny podpis

Włącz funkcję automatycznego dzielenia wyrazów

Poprawki typograficzne:

  1. Usuń, wykorzystując spacje nierozdzielające, pojedyncze znaki z końca wierszy.
  2. Popraw, wykorzystując łącznik opcjonalny, długie spacje.

Skopiuj z dowolnego portalu informacyjnego artykuł do edytora tekstu i przygotuj go do wydruku pamiętając o:

  1. Usunięciu niepoprawnych znaków, elementów nawigacji, budowy strony i ozdobników, reklam, tabel układu i hiperłączy.
  2. Wyczyszczeniu formatowania
  3. Sformatuj dokument używając styli, kopiowania stylu.