Korespondencja seryjna - ćwiczenia

Przygotowanie

Otwarcie, przygotowanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej

 1. W edytorze tekstu utwórz tabelę zawierającą dane niezbędne do zaadresowania koperty
 2. Wypełnij tabelę 5 rekordami
 3. Zapisz plik pod nazwą adresy i zamknij go
 4. W nowym dokumencie utwórz szablon korespondencji seryjnej dla koperty DL

Zaznaczenie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż dokument tekstowy

 1. Połącz szablon koperty z plikiem adresy

Wstawianie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej (listy, etykiety adresowe)

 1. Wstaw pola korespondencji, adres nadawcy i sformatuj szablon koperty
 2. Włącz podgląd danych i przejrzyj kolejne rekordy
 3. Zapisz szablon koperty pod nazwą Koperta DL

Wydruki

Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jako nowy plik lub wydruk

 1. Scal szablon koperty jako nowy plik
 2. Przejrzyj dokument i zamknij bez zapisu

Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet

 1. Scal szablon koperty, od 2 do 4 rekordu, jako nowy plik.
 2. Przejrzyj podgląd wydruku otrzymanego dokumentu