Korespondencja seryjna - zadania

Przygotowanie źródła danych

Arkusz jako lista adresowa

Skopiuj do swojego folderu plik arkusza gimnazja i zapoznaj się z jego zawartością.

Typy korespondencji

Przygotowanie kopert

W edytorze tekstu wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz formularz koperty C6 dla adresów z arkusza
 2. Sformatuj kopertę i zapisz pod nazwą Koperta C6
 3. Przetestuj formularz

Etykiety adresowe

W edytorze tekstu wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze tekstu przygotuj szablon etykiet adresowych z przeznaczeniem na nalepki na pakiety promocyjne dla uczestników szkolenia.
 2. Zapisz dokument pod nazwą Nalepki
 3. Przetestuj formularz

Listy

W edytorze tekstu wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze tekstu przygotuj zaproszenie dla dyrektorów na szkolenie, które odbędzie się w twojej szkole, w formie listu/szablonu korespondencji seryjnej.
 2. Sformatuj dokument i zapisz pod nazwą zaproszenie.
 3. Przetestuj dokument.

Katalog

W edytorze tekstu wykonaj następujące czynności:

 1. Przygotuj listę numerowaną zaproszonych szkół (tylko nazwa szkoły) dla prowadzącego spotkanie.
 2. Przygotuj tabelę z adresami szkół i miejscem na podpis dyrektora.
 3. Zapisz odpowiednie szablony i pliki wynikowe.