okno wstawianie

Obiekty

Tworzenie tabel

Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych

grupa tabele

Wstawianie, edycja danych w tabeli

tabela

Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli

Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn

Dodawanie wiersza lub kolumny

Usuwanie wierszy lub kolumn

Formatowanie tabeli

Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy

uchwyt zmiany wysokosci

Zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania

grupa rysowanie obramowań

Wprowadzenie cieniowania/koloru tła dla komórek tabeli

grupa style tabeli.png

Obiekty graficzne

Wstawianie obiektu (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w dokumencie

grupa ilustracje

Zaznaczanie obiektu

Kopiowanie, przenoszenie obiektu wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami

grupa schowek

Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu

Zmiana rozmiaru obiektu

Usuwanie obiektu z dokumentu

Załączniki