Używanie aplikacji - ćwiczenia

 1. Utwórz folder na dokumenty.

Praca z Prezentacjami

Otwieranie, zamykanie programu. Otwieranie, zamykanie prezentacji.

 1. Uruchom edytor prezentacji, zapisz plik pod nazwą test zakończ pracę z nim.
 2. Uruchom edytor prezentacji, otwórz dokument test, zamknij go, zakończ pracę z edytorem.
 3. Otwórz dokument test z poziomu systemu operacyjnego.

Tworzenie nowej prezentacji według domyślnego wzorca (szablonu).

 1. Utwórz w oparciu o domyślny szablon dokument zawierający twoje dane.

Zapisywanie prezentacji w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą.

 1. Zapisz prezentację w swoim folderze pod nazwą dane.

Zapisywanie prezentacji jako pliku typu: RTF, szablon, pokaz slajdów, plik obrazu, pokaz slajdów we wcześniejszych wersjach.

 1. Zapisz prezentację dane, we wcześniejszej wersji edytora, w swoim folderze, pod nazwą plik we wcześniejszej wersji programu
 2. Zapisz prezentację dane, jako plik RTF, w swoim folderze, pod nazwą plik RTF.
 3. Zapisz prezentację dane, jako plik obrazu, w swoim folderze, pod nazwą plik obrazu.
 4. Zapisz  prezentację dane, jako plik szablon, w swoim folderze, pod nazwą plik szablonu.

Poruszanie się pomiędzy otwartymi prezentacjami.

 1. Otwórz kilka utworzonych prezentacji.
 2. Przełącz się między prezentacjami.

Zwiększanie wydajności pracy

Ustawienie preferencji użytkownika w aplikacji: nazwy użytkownika, domyślnego folderu do zapisywania plików.

 1. Ustaw nazwę użytkownika i folder domyślny jako twój folder.
 2. Ustaw opcje zapisywania dokumentów.

Używanie dostępnych funkcji Pomoc.

 1. Uruchom pomoc edytora i znajdź tematy związane z nowościami programu.
 2. Zapoznaj się tematami pomocy w witrynie internetowej.

Powiększanie i pomniejszanie widoku prezentacji.

 1. Otwórz dowolną prezentację, zmień jej powiększenie - powiększ, pomniejsz.
 2. Przywróć ustawienia domyślne wyświetlania.

Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi. Odtwarzanie minimalizowanie wstążki.

 1. Ukryj wybrane paski narzędzi lub wstążkę.
 2. Przywróć wyświetlanie pasków lub wstążki.